Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Slutrapport Arbetsträning på Torekällberget

Samordningsförbundet startade tillsammans med Torekällbergets friluftsmuseum samt Kostenheten i Södertälje kommun ”Lindbloms kafé” ett pilotprojekt under 2016 där tanken var en plats för just rehabilitering och arbetsträning.

Från och med januari 2017 övergick Lindbloms Kafé till att bli Rehabarenan på Torekällberget. Under projektperioden fram till 2019 var målen varit att skapa en rehabarena med ett brett utbud av platser för arbetslivsinriktad rehabilitering och att erbjuda personcentrerat stöd till arbete. Rehabarenan organiserades i fyra arbetslag för rehabilitering och arbetsträning: Kafé Lindblom, Bageri, trädgård- och områdesskötsel och tågrenovering. Ett resursteam bestående av handledare och samordnare ansvarade för effektiva flöden, träning och rehabilitering.

Rehabarenan som projekt avslutades den 31 december 2019 och planeringen var en implementering inom delar av Södertälje kommuns verksamheter. Samordningsförbundets fortsatta finansiering syftade till att fortsatt erbjuda personer arbetsrehabilitering, men skulle trappas ner till att omfatta en handledartjänst. Av flera skäl genomfördes inte implementering i den omfattning som var tänkt.

Under åren som följt har ett arbete pågått med att utveckla ny samverkan utifrån de förutsättningar som gavs. Samordningsförbundet har fortsatt att finansiera en arbetshandledare i väntan på en lösning då behovet av lågintensiva arbetstränings- och rehabiliteringsplatser kvarstod. Dialog har förts med olika verksamheter i syfte att hitta andra finansieringslösningar för att ta till vara det som Rehabarenan byggde upp.

Under hösten 2023 togs beslutet om att avsluta insatsen Arbetsträning på Torekällberget då finansieringslösningar saknas. Arbetsträning på Torekällberget har varit en bra modell för att bryta isolering, erbjuda social träning och rehabilitering, men också att närma sig anställning för de som har haft viljan och förmågan.

Arbetshandledare Peter Karlsson har skrivit en slutrapport där du även kan ta del av deltagarberättelser.

Läs slutrapport (länk): Slutrapport Torekällberget (pdf)

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content