Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Tillgänglighetsredogörelse

Samordningsförbundet i Södertälje står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.sfris.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

På vänster sida på startsidan samt på varje undersida finns den internationella symbolen för tillgänglighet bestående av en blå fyrkant med en vit, stiliserad bild av en person i rullstol. Om du hovrar/ställer muspekaren över symbolen kommer flertal tillgänglighetsalternativ upp. Se alternativen nedan i bild. Vi är dock medvetna om att delar av webbplatsen fortfarande inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.sfris.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du maila oss.

Vi svarar normalt inom 5 dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss  så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Skärmuppläsning

  • Bara textbaserat innehåll kan läsas upp i nuläget. Bilder, Huvudrubriker, grafik fungerar ej med nuvarande skärmuppläsningsfunktion.
  • Beskrivning av allt innehåll i text som inte är text saknas på en del bilder, element.

Tangentbordsnavigering

  • Det går inte att komma åt all information eller alla funktioner genom tangentbordsnavigeringen. Det går bara att scrolla i sid- och höjdled i nuläget.

Textinnehåll

  • Allt textinnehåll är ännu inte begripligt och läsbart.

Konsekvent navigation, struktur och utformning

  • Det finns rubriker som inte är korrekt uppmärkta med h1-h
  • Vissa klickbara ytor är inte tillräckligt stora
  • Det finns länkar som inte är tillräckligt tydliga

Tillgängliga pdf:er

  • Det är bara vissa pdf dokument som är tillgängliga

Textning och syntolkning av inspelat material

  • Vi har inte textat eller syntolkat inspelade seminarier, videoklipp.
 

Oskäligt betungande anpassning

Samordningsförbundet i Södertälje åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. Samordningsförbundet består av ett mindre kansli med begränsade resurser. Webbplatsen riktar sig primärt till medarbetare inom medlemsorganisationerna, myndigheter.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) tillsammans med en automatisk testning med hjälp av WAVE för www.sfris.se.

Senaste bedömningen gjordes den 07-08-2020

www.sfris.se gjordes om hösten 2018 och publicerades i november 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2022-11-24.

Print
Skip to content