Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Rapport: 7 lärdomar om att ställa frågor om våld

Lärdomar ur rapporten om att ställa frågor om våld i MIA Vidare och Alis.

7 lärdomar från studien:

  1. Skapa förutsättningar: Att ställa frågor om våld i nära relation är utmanande. Skapa förutsättningar för att underlätta genom att upprätta listor över kontakter för pågående och tidigare våldsutsatthet, såväl som våldsutövande. Gör studiebesök.
  2. Fysiskt material: Ha såväl frågor som kontaktuppgifter i fysisk form, det skapar trygghet och betonar vikten av att ställa frågorna.
  3. Övning ger färdighet: Ju fler gånger frågorna ställs, desto lättare blir det. Gör det till en naturlig del av kartläggningen.
  4. Förbered deltagaren: Deltagaren bör tidigt få reda på att dessa typer av frågor ställs och varför. De behöver också informeras om vad svaren kan innebära i form av anmälningsplikt.
  5. Kontinuerlig handledning: Se till att medarbetare får regelbunden handledning utifrån sina önskemål och behov, såväl kollegial som professionell. Säkerställ att alla nyanställda får grundläggande kunskaper för att ställa frågor om våld.
  6. Låt frågorna ta plats: Avsätt tid på exempelvis APT eller annat tillfälle där arbetsgruppen kan diskutera utmaningar och stötta varandra.
  7. Ställ frågorna till alla: Ställ frågor om våld i nära relation systematiskt, inte på indikation. Det går inte att se om någon är utsatt för våld. Det går heller inte att se om någon är våldsutövare.

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content