Aktuellt

Onsdag den 6 juli är ”FINSAM i Almedalen”. MIA Vidare berättar om det fina arbete som har bedrivits sedan 2017. Bland annat bjuds det på ett intressant panelsamtal på temat: ”DE...

Nu kan du se filmen om hur samordningsförbund kan stödja användardrivet utvecklingsarbete! Filmen gjordes under avslutskonferensen av utvecklingsprogrammet i tjänstedesign den 24 maj 2022.   ...

[caption id="attachment_2808" align="alignleft" width="270"] Madelene Wennberg, kansliets nya utvecklingsledare[/caption] Madelene Wennberg är genus- och statsvetare. Hon har arbetat inom offentlig sektor i olika roller, främst i ledande befattning och med arbetsmarknadsfrågor....

Bland annat kan du läsa om förbundets verksamhetsår 2021, kommande Workshop om södertäljebors behov av samordnat stöd den 22 april och att förbundet rekryterar en processledare med ansvar för kommunikation...

Fler deltagare arbetar eller studerar efter avslutad arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats!  Andelen deltagare som avslutas till arbete och studier har ökat med 16 procent-andelar jämfört med föregående år. Över hälften av deltagarna i...

BIP är en dansk forskningstudie om vad som ökar sannolikheten för arbetslösa med komplexa problem att få jobb. Forskningsprojektet följde 4000 arbetslösa under fyra år och är den internationellt största...