Aktuellt

Samordningsförbundet i Södertälje bjöd in till en gemensam kunskapsdag i BIP för våra medlemmar den 19 september. Kunskapsdagen är steg två i implementeringen av BIP som medlemmarna i Samordningsförbundet beslutat...

I höstens första Nyhetsbrev kan du bland annat läsa om höstens seminarier, personalförändringar på kansliet och annat smått och gott.  ...

I maj gav regeringen Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att i dialog med relevanta myndigheter och aktörer genomföra en kvalitativ studie om utrikes födda kvinnor utanför arbetsmarknaden. Jämställdhetsmyndighetens rapport kring uppdraget finns...

Hur tar vi hand om de målgrupper som står långt från arbetsmarknaden? Svaren får du här under ett panelsamtal i Almedalen initierat av åtta samordningsförbund i Stockholms Län som tillsammans...

Onsdag den 6 juli är ”FINSAM i Almedalen”. MIA Vidare berättar om det fina arbete som har bedrivits sedan 2017. Bland annat bjuds det på ett intressant panelsamtal på temat: ”DE...

Nu kan du se filmen om hur samordningsförbund kan stödja användardrivet utvecklingsarbete! Filmen gjordes under avslutskonferensen av utvecklingsprogrammet i tjänstedesign den 24 maj 2022.   ...

[caption id="attachment_2808" align="alignleft" width="270"] Madelene Wennberg, kansliets nya utvecklingsledare[/caption] Madelene Wennberg är genus- och statsvetare. Hon har arbetat inom offentlig sektor i olika roller, främst i ledande befattning och med arbetsmarknadsfrågor....