Aktuellt

Inspektionen för Socialförsäkringen (Isf) skriver i sin andra rapport om samordningsförbundens verksamhet och organisering på uppdrag av regeringen: "Kommuner som är med i samordningsförbund utvecklas annorlunda jämfört med kommuner som inte...

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) utvärderar på uppdrag av regeringen samordningsförbundens organisering och verksamhet. Den första rapporten av tre är publicerad. Utvecklingen visar att samverkan kan vara skör och att det kan...

Samordningsförbundet Stockholms stad söker en processledare för arbetsintegrerande sociala företag (ASF) och samverkan till ESF-projektet MIA. Läs mer om tjänsten här....

Idag kom över 60 deltagare till frukostmötet för att lyssna på Södertäljejourerna om våldets nedbrytande effekt och hur vi tillsammans kan hjälpa den våldsutsatta. Bland annat pratade Södertäljejourerna om våldets...

Den 31 januari arrangerade Samordningsförbundet tillsammans med andra myndigheter, ett seminarium för myndighetssamverkan kring tillit och välfärdssystemet. Uppemot 500 medarbetare från flera myndigheter deltog på Estrad. Initiativtagare till samverkan är...

Samordningsförbundet i Södertälje har fått ny ordförande och vice ordförande: Rose-Marie Jacobsson(S), Södertälje kommun är ordförande och Anne-Marie Larsson (M), Region Stockholm är vice ordförande. Båda har gedigen erfarenhet av...

Samordningsförbundet har i samarbete med Raoul Galli, socialantropolog på Stockholms Universitet, genomfört en begränsad socialantropologisk studie på projektet Rehabarenan. Uppdraget för fältstudien har varit hur Rehabarenan genomförs i förhållande till...

Välbesökt frukostmöte och adventsmingel den 4 december. Tema: Information från de insatser och projekt som förbundet finansierar Projektmedarbetare från MIA – Mobilisering inför arbete, Samspråk, Rehabarenan på Torekällberget, IPS 2018, Alis fanns på...