Aktuellt

Tillväxtverket har gjort en kartläggning av verksamheter som stärker nätverk och kontakt med arbetsmarknaden för utrikes födda kvinnor. Förbundets finansierade insats, SamSpråk, i samverkan med Arbetsförmedlingen är en av de...

Fördjupa dina kunskaper om finsam! Webbinariet är en kortversion av introduktionsutbildningen som Nationella rådet erbjuder. Den vänder sig till politiker eller tjänstepersoner som vill få en introduktion eller fördjupade kunskaper om finansiell...

Nu finns vi även på LinkedIn där du kan följa oss i stort som smått kring frågor och aktiviteter inom Samordningsförbundet. Vad tycker du är viktigt att ta upp? Vilka...

Ett mycket uppskattat och välbesökt frukostmöte med över 80 deltagare! Rehabkoordinator, Maria Mazarella och Antonia Jacobaeus, företagsläkare tillsammans med Ylva Hilmertz, metodutvecklare gav nya perspektiv och insikter. Ta del av...

”Vare sig det handlar om sjukdom, utbrändhet, språk, funktionshinder eller psykisk ohälsa, kan vi ge människor hopp inför framtiden,” säger Kjell Sjundemark, förbundschef Samordningsförbundet Södertälje. Läs hela intervjun på MIA-projektets webbplats!...