Finansierade insatser

Samordningsförbundet i Södertälje finansierar insatser för metodutveckling, kunskapshöjning och samordning.

Förbundet finansierar och stödjer samverkan i syfte att individen ska öka sin förmåga till förvärvsarbete och/eller studier och därigenom få möjlighet till egen försörjning.

Har du idéer till nya samverkansinsatser? Kontakta förbundschef Micaela Magnusson! Förbered dig genom att se igenom rubrikerna i dokumentet.

För information om avslutade insatser, kontakta oss.

Våra insatser

Våld i nära relationer

Samordningsförbundet bedriver en pilot inom ramen för projektet Stoppa Våldet och utbildningsinsatser för tidig upptäckt av våld. Syftet är att sprida kunskap om våld i nära relation och prova hur samordningsförbunden kan samordna såväl insatser för att upptäcka våld som stödinsatser för våldsutsatta.

Läs mer