Finansierade insatser

Samordningsförbundet i Södertälje finansierar insatser för metodutveckling, kunskapshöjning och samordning.

Förbundet finansierar och stödjer samverkan i syfte att individen ska öka sin förmåga till förvärvsarbete och/eller studier och därigenom få möjlighet till egen försörjning.

Har du idéer till nya samverkansinsatser? Kontakta förbundschef Micaela Magnusson! 

För information om avslutade insatserkontakta oss.

Print