Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Af och Fk: Gemensam viljeförklaring för samverkan genom samordningsförbund

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har beslutat om en gemensam viljeförklaring för samverkan genom samordningsförbund! Viljeförklaringen beskriver hur myndigheterna gemensamt ska ta ett större ansvar för samverkan genom samordningsförbund.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ska arbeta för att förstärkta och samordnande rehabiliteringsinsatser används för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning.

Båda myndigheterna vill också stärka sina respektive medarbetare att driva samverkan genom samordningsförbund, främst genom att:

  • stärka kunskapen om vilka insatser som finns
  • hänvisa fler individer till insatser
  • ta initiativ till att fler samordnande insatser startar
  • medverka med medarbetare i insatser

 

Individens behov är utgångspunkten för samverkansinsatser

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan lyfter också vikten av att genomföra lokala behovsanalyser när det gäller stöd och rehabilitering för att prioritera rätt insatser.


Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content