Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Agenda 2030: pilotprojektet i Södertälje summeras!

Sedan 2022 har Samordningsförbundet finansierat ett pilotprojekt i samverkan med Nationell samordnare för Agenda 2030, Region Stockholm, Södertälje kommun och unga i Södertälje. I projektet har unga personer i Södertälje intervjuats kring vad i deras liv som får dem att må bra och hur de tänker om framtiden. De har även berättat om vad de hade behövt och vad de tror att andra unga behöver för att klara skolan och bygga en positiv framtidstro. Pilotprojektet har hjälpt oss att utmana våra föreställningar om vad unga behöver!

Nu har projektet nått sin slutfas och arbetsgruppen bjöd därför in till ett lokalt seminarium den 11 december för att inspirera och ge möjlighet att fundera över hur vi kan ta det förebyggande arbetet med unga ett steg till.

Vi fick lyssna till nationella och lokala lärdomar om hur vi kan skapa ett framtida samhälle där unga människor ges möjlighet att utvecklas, tro på framtiden och må bra. Flera intressanta föredrag presenterades som utgick från ett övergripande systemperspektiv till konkreta lokala exempel, där vi bl.a. fick ta del av ett samtal hos KAA utifrån ett verktyg som tagits fram i pilotprojektet.

Några lärdomar och reflektioner från förmiddagen är att arbeta för personligt och positivt bemötande, att göra mer av det vi vet fungerar – och börja tidigt. Visa tilltro och lyssna på unga, gör dem delaktiga och stötta dem i hur man hanterar motgångar och bearbetar jobbiga känslor. Fokusera på att skapa fler skyddsfaktorer eftersom det visat sig att de kompenserar för riskfaktorer.

Avslutningsvis fick var och en av oss möjlighet att reflektera kring konkreta aktiviteter för 2024.

Ta del av bildspelen från förmiddagen: 

Bildspel Region Stockholm

Bildspel Agenda 2030

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content