Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Anmäl intresse!

Ta chansen att ta er an en aktuell utmaning i er verksamhet i kombination med att ni lär er användardrivet arbete; Tjänstedesign!

Vi på samordningsförbundet i Södertälje (tillsammans med Huddinge Botkyrka och Salem) undersöker nu intresset för ett kostnadsfritt utbildningsprogram med uppstart hösten 2021. En utbildning i användardrivet arbetssätt för smartare och träffsäkrare lösningar!

Utvecklingsprogrammet riktar sig till er som:

Arbetar inom våra fyra kommuner Huddinge, Botkyrka, Salem och Södertälje eller lokalt inom, Region Stockholm, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Befinner er inom en verksamhet som direkt eller indirekt arbetar med personer som är i behov av stöd för att närma sig arbete eller studier.

Vill lära er mer om hur det går till när man utvecklar tjänster med utgångspunkt i användarens behov för smartare och träffsäkrare lösningar. En användare kan vara en deltagare i insats, patienter, brukare eller anhörig.

Efter avslutat utvecklingsprogram har ni:

Ökad kapacitet och kunskap att fortsätta driva nya innovations- och utvecklingsarbeten i den egna organisationen.
Större förståelse för era deltagare och grunden till er utmaning samt potentiella lösningsidéer.

Är ni intresserade av att delta? Skicka intresseanmälan senast 30 april 2021

intresseanmälan_utbildning_tjänstedesign

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content