Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Fältstudie: Projektet Rehabarenan i fokus

Samordningsförbundet har i samarbete med Raoul Galli, socialantropolog på Stockholms Universitet, genomfört en begränsad socialantropologisk studie på projektet Rehabarenan. Uppdraget för fältstudien har varit hur Rehabarenan genomförs i förhållande till sina uppsatta mål?

I rapporten efterlyser Raoul Galli tydligare mål och intentioner med projektet då Rehabarenan i dagsläget förväntas uppfylla många olika syften och behov, vilket försvårar uppfyllandet av uppsatta mål. Detta, menar han, riskerar att deltagare i förlängningen fastnar i myndigheternas system istället för att komma vidare och närmare mot en bredare ordinarie arbetsmarknad.

Samordningsförbundet ser positivt på studien och en arbetsgrupp från Rehabarenans styrgrupp ser nu över vad som kan utvecklas och implementeras på Rehabarenan för att bättre uppfylla uppsatta mål. Fältstudien har gett värdefulla insikter som även är till nytta i utvecklingen av övriga finansierade insatser hos Samordningsförbundet.

Ladda ned rapporten: Godmorgon Sverige!


Socialantropologisk studie – att genom observationer och intervjuer studera människan i sociala och kulturella sammanhang över tid. Raoul Galli är rektor för Socialantropologiska Institutionen på Stockholms Universitet. Fältstudien genomfördes under en femveckorsperiod, augusti – september 2018, på uppdrag av Samordningsförbundet i Södertälje.

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content