Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Välfärdsguiden

Välfärdsguiden är en smart, tillgänglig och lättanvänd digital tjänst för allas möjlighet att må bra och finna sitt goda sammanhang.

Hitta din väg framåt

I Välfärdsguiden finns insatser och aktiviteter för personer som behöver stöd att närma sig arbetsmarknaden. Dessa kallar vi för vägval. Det är både projekt som finansieras av Samordningsförbundet och verksamhet som drivs av myndigheter och andra kompletterande aktörer inom välfärden.

Ger överblick och lättillgänglig information

Välfärdsguiden ska underlätta överblicken över vilka vägval som finns och göra informationen lättillgänglig för att bättre kunna stödja personer vidare mot arbete, oavsett var man sitter organisatoriskt.

Välfärdsguiden innehåller också funktioner som gör det lätt för privatpersonen själv att söka information om hur välfärdssystemet fungerar och få vägledning för att ta nästa steg.

Du kan också söka svar på de vanligaste frågorna om välfärden och inspireras av andras berättelser genom välfärdssystemet. 

Publicering av vägval

Kommuninvånare i Södertälje har kunnat söka insatser på det här viset sedan hösten 2018. Då hette verktyget Insatskatalogen men tjänsten har vidareutvecklats och bytte namn till Välfärdsguiden våren 2023.

Vägvalen samlas in löpande utifrån fasta riktlinjer och rutiner som Välfärdsguidens redaktion tagit fram. Allt innehåll godkänns av varje verksamhet innan publicering. Gemensamt för publicerade vägval och verksamheter är att de alla finns inom välfärden och erbjuder individinriktade insatser för ökad inkludering, självständighet, egenförsörjning, välmående och balans i livet. 

Verktyget gör inte anspråk på att vara heltäckande och uppdateras kontinuerligt.

Samverkanspartners

Välfärdsguiden ägs och utvecklas av Samordningsförbundet Centrala Östergötland där även redaktionen för Välfärdsguiden finns. Samordningsförbundet Södertälje har en lokal projektledare som arbetar i nära samarbete med redaktionen.


»Kort informationsfilm om Välfärdsguiden: Välfärdsguiden – Din vägvisare i välfärden (Youtube)

Print

Kontakt

Ingrid Sörman

Lokal projektledare

Skip to content