Insatskatalogen

Ett sökverktyg för att hitta insatser inom välfärden.

Insatser samlade på ett ställe

I Insatskatalogen samlar vi insatser för personer som behöver stöd för att närma sig arbetsmarknaden. Det är både projekt finansierade av Samordningsförbundet och verksamhet som drivs av myndigheter och andra kompletterande aktörer inom välfärden.

Ger överblick och lättillgänglig information

Insatskatalogen är från början riktad till handläggare på olika myndigheter eftersom man saknat överblick över vad som finns. Sökverktyget ska underlätta överblicken över vilka insatser som finns och göra informationen lättillgänglig för att bättre kunna stödja personer vidare mot arbete, oavsett var man sitter organisatoriskt.

Publicering av insatser

Projektet startade sommaren 2017 inom Samordningsförbundet i Södertälje och själva Insatskatalogen lanserades hösten 2018. Insatser samlas in löpande utifrån fasta riktlinjer och rutiner som Insatskatalogens redaktion tagit fram. Allt innehåll godkänns av varje verksamhet innan publicering. Gemensamt för publicerade insatser och verksamheter är att de alla finns inom välfärden och erbjuder individinriktade insatser inom: arbetsmarknad, rehabilitering och utbildning.
Verktyget gör inte anspråk på att vara heltäckande och uppdateras kontinuerligt.

Samverkanspartners

Insatskatalogen ägs och utvecklas av Samordningsförbundet Centrala Östergötland där även redaktionen för Insatskatalogen finns. Samordningsförbundet i Södertälje har en lokal projektledare som arbetar med insamling av insatser för upptagningsområdet i nära samarbete med Insatskatalogens redaktion.

 


» Kort informationsfilm om Insatskatalogen: Insatskatalogen Din vägvisare i välfärden (Youtube)

Print

Kontakt

Johanna Nielsen

Lokal projektledare