Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Förbundet har deltagit i Länsstyrelsens förstudie kring rasism på arbetsmarknaden

Förstudien: Motstånd mot antidiskrimineringsarbete på arbetsplatser

Diskriminering på grund av hudfärg är vanligare i organisationer där man anställer personal genom egna nätverk och betonar förmågan att ”passa in”. Dessutom finns ett påtagligt motstånd på många arbetsplatser mot att arbeta aktivt mot diskriminering.

Silhuetter av huvuden i profil och i olika färger som symboliserar hudfärg.
Foto: Mostphotos

Länsstyrelsen fick i juli 2020 ett regeringsuppdrag att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Länsstyrelsen har genomfört förstudien i samarbete med Lunds Universitet. En del av arbetet har handlat om att engagera regionala aktörer, varav vi har varit en.

 

Samordningsförbundet Södertälje har medverkat i samverkansmöten och bidragit till att sprida enkätundersökningen till våra medlemmar.

Syftet med undersökningen är att skapa en bredare och djupare förståelse för processer och mekanismer på arbetsmarknaden som bidrar till systematiska skillnader mellan grupper baserat på hudfärg/etnicitet. Tre tusen personer har svarat på enkäten.


 

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content