Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Föreläsning Aktion Livräddning – hur kan vi förhindra självmord?

Samordningsförbundet bjöd, i samarbete med NASP, in till en heldagsutbildning i självmordsprevention för medarbetare och chefer hos förbundets medlemmar.

Över 90 personer deltog i utbildningen med målet att uppnå en gemensam kunskapsbas och samverkan kring identifikation och bemötande av självmordsnära personer.

Varje år dör ca 1600 personer i Sverige i självmord, d.v.s. ungefär 4 personer varje dag, och i Stockholms län cirka 350 per år. Ungefär 10 gånger fler gör allvarliga självmordsförsök. Självmordsproblematik är således något som på olika sätt berör många människor i samhället, inte minst dem som har ett arbete där man möter personer i utsatta situationer.

Kunskapen om självmordsförebyggande arbete har ökat och har bidragit till att självmordstalet har halverats sedan 1980. Eftersom alla som arbetar med människor kommer i kontakt med personer som kan vara i riskzonen för självmordshandlingar är det viktigt att ha kunskap om hur man känner igen signaler.

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, NASP, har fått i uppdrag av Stockholms läns landsting att höja kompetensen bland personer i länet som i sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med självmordsnära personer och att främja samverkan mellan olika aktörer i syfte att minska antalet självmordshandlingar.

Daniel Frydman, psykiater, psykoanalytiker och leg psykoterapeut utbildade under dagen kring:

  • Fakta om självmord, myter och tabun
  • Sambandet mellan självmord och psykisk ohälsa
  • Vikten av ett öppet samtalsklimat – att våga tala om självmord
  • Bemötande av självmordsnära patienter och det professionella förhållningssättet
  • Riskfaktorer – vad bör du vara uppmärksam på?
  • Skyddande faktorer för självmordshandling
  • Unga och självmord – orsak, behandling och prevention
  • Syftet med en självmordsriskbedömning – varför behövs den och när ska den utföras?

 

NASP och Karolinska institutet bjuder in till fortsättningsutbildningar. Vid intresse kontaktas Laila Lindahl

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content