Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Inbjudan slutkonferens Demokratikompassen

Välkommen till slutkonferens för MUCF-projektet Demokratikompassen tillsammans med Verdandi. En digital konferens om projekt för ungas ökade inflytande i den lokala demokratin.

Sedan september 2022 har Verdandi drivit MUCF-projektet Demokratikompassen som syftar till att öka ungas möjligheter till delaktighet och inflytande i den lokala demokratin. Projektet har särskilt riktat sig till unga mellan 16-29 år som varken arbetar eller studerar i kommunerna Örebro, Karlskoga och Huddinge, Botkyrka och Salem. I projektet har Verdandi samarbetat med de lokala Samordningsförbunden (Finsam) och Stiftelsen Activa i Örebro.

Under 10 till 13 träffar har projektets deltagare i grupp arbetat fram och genomfört enkätstudier utifrån frågor som de själva tycker är viktiga. Deltagarna har sedan fått överlämna sina rapporter till lokala beslutsfattare där de fått möjligheten att lyfta resultat och ge förslag på förändringar.

Projektet går nu mot sitt slut och du är inbjuden att ta del av resultat, utmaningar och den metod som utvecklats tillsammans med deltagarna under projektet.

Det kommer att finnas möjlighet för frågor och diskussioner och vi tar gärna emot reflektioner från er som deltar under konferensen.

Var: Digital konferens (länk skickas ut)

När: Torsdag 15 juni kl. 10.00-12.00

Varmt välkommen!

Anmälan senast 13 juni till: mattias.svahn@verdandi.se

I anmälan vänligen ange organisation, namn och e-post.

Om du har några frågor är du mer än välkommen att kontakta: Mattias Svahn, projektledare Demokratikompassen, e-post: mattias.svahn@verdandi.se

Demokratikompassen är ett projekt som drivs av Verdandi med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Samarbetspartners:

Samordningsförbundet Karlskoga/Degerfors (Finsam) – Coachingteamet
Finsam Lekeberg och Örebro/Örebro kommun – Coachingteamet
Samordningsförbundet Huddinge-Botkyrka-Salem (Finsam) – Verksamheten Lyra
Stiftelsen Activa i Örebro
Begripsam

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content