Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Intervju med kansliets nya utvecklingsledare: Madelene Wennberg!

Madelene Wennberg, kansliets nya utvecklingsledare

Madelene Wennberg är genus- och statsvetare. Hon har arbetat inom offentlig sektor i olika roller, främst i ledande befattning och med arbetsmarknadsfrågor. Madelene kommer närmast från Samordningsförbundet Stockholms Stad där hon arbetat som verksamhetsutvecklare i ESF-projektet Rätt stöd för mig!

 

 

”Jag tycker att det är spännande med den arena som samordningsförbunden erbjuder, det finns en enorm potential i det!”

Madelene känner väl till samordningsförbundens arbete då hon i sina tidigare uppdrag inom bland annat SKR och Försäkringskassan kommit i kontakt med samordningsförbund. Det som gjorde att Madelene tog klivit in i förbundsvärlden var målgruppen för den finansiella samordningen och den enorma potential som finns i samverkan mellan parterna att skapa bättre förutsättningar för personer som behöver samordnat stöd.

Varför just Södertälje kommun?

– Jag har ju haft möjligheten framför allt på SKR att jobba tillsammans med mindre kommuner, alltså inte storstad. Och jag har upptäckt på ett personligt plan att det passar mig ganska bra. Det finns en helt annan möjlighet att samla alla till ett och samma bord. Södertälje och Botkyrka är de kommuner som har varit i topp på min lista över kommuner jag gärna skulle vilja jobba med! Jag tycker att båda kommunerna är väldigt spännande utifrån demografi, utmaningar och hur man väljer att tackla de utmaningarna. Och jag dras till just det. Så när den här tjänsten kom ut så var det bara ”Yes”!

Och Samordningsförbundet här i Södertälje?

– När det gäller just Samordningsförbundet här, så tilltalas jag av modellen med förbundsfinansierade insatser och där insatser ägs och drivs hos någon av medlemmarna. Tillsammans med förbundet som stöd och bollplank när det gäller utveckling och utvärdering av insatserna. Det är något jag gärna vill jobba vidare på, att titta närmare på mål och effekter – leder ett visst projekt till de effekter som vi vill se för våra målgrupper? Här kan vi vara målgruppens fanbärare, så att vi utvecklar insatser och stöd utifrån en helhetssyn på vad människor behöver här i kommunen för att närma sig arbetsmarknaden. 

Vad ser du mest fram emot?

Att driva utveckling! Det är verkligen mitt kall. Att göra det lite bättre oavsett utmaningar, det passar mig väldigt bra! Jag har ju varit nischad mot arbetsmarknadspolitiska frågor under några år nu. Så det blir himla kul att få vara mer generalist och ta mig an fler och andra frågeställningar. Jag är genusvetare från början, så det är något som också kommer att få mer utrymme i den här rollen och förbundets arbete kring frågorna.

Vad tycker du om att göra när du inte jobbar?

Utöver familjen, så är jag en inbiten husrenoverare! Vi är på gång och ska flytta till Strängnäs och jag ser fram emot att få hugga tänderna i ett nytt renoveringsprojekt!

I sitt senaste uppdrag hos Samordningsförbundet i Stockholms stad skrev Madelene rapporten: Arbetsträning, och sen då…? som handlar om arbetsgivare och samverkan samt arbetsträning genom upphandlade leverantörer.

Madelene lyfter två insikter från arbetet med rapporten:

  • Det är krångligt för arbetsgivarna att anställa nya medarbetare som behöver samordnat stöd. I intervjuerna med arbetsgivarna framkom att deras största bekymmer är systemen, hur krångligt det är. Arbetsgivarna hamnar i samma situation som de som behöver samordnat stöd, de bollas runt. Madelene menar att vi behöver göra mer kring detta.

 

  • Tillgängligheten på arbetsträningsplatser behöver bli bättre. Vi behöver fokusera mer på tillgänglighetsfrågor på de arbetsträningsplatser vi använder – både fysisk men också kognitiv tillgänglighet är viktigt för att alla ska få lika möjligheter att utvecklas under en arbetsträning

Vill du läsa Madelenes rapport? Du hittar den här: Arbetsträning, och sen…?

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content