Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Intervju med Luliana Haddad, ny koordinator med samordnande uppdrag inom primärvården

Förbundet kommer att finansiera samverkan med primärvården i Södertälje kopplat till de förbundsfinansierade insatserna Myndighetsgemensamma teamet (MGT) och Alternativ till sjukskrivning.

Luliana Haddad representant från Region Stockholm har nyligen rekryterats som koordinator med utökat uppdrag för att möjliggöra stöd till fler patienter, men även till vårdcentraler i kontakt med myndigheter och andra aktörer.

Det utökade uppdraget innebär ett koordinerande uppdrag även för målgruppen med lite mer långvarig problematik. Resursen ska fungera stödjande för alla vårdcentraler samt ingå i det myndighets-gemensamma teamet och stöd till insatsen Alternativ till sjukskrivning.

Hej Luliana, berätta lite kort om dig själv?

Jag är en 27-årig tvåbarnsmamma som växt upp i Södertälje, brinner för att hjälpa människor och är utbildad socionom som bland annat arbetat med myndighetsutövning och forskat inom kuratorns roll i det förebyggande arbetet inom skolväsendet.

Vad ser du mest fram emot med uppdraget som koordinator?

Att få vara en del av Samordningsförbundet, utveckla projektet och samverka med andra aktörer. Att ha som mål att försöka förbättra samordningen av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och i syfte att individer i komplexa situationer ska få rätt och likvärdigt stöd och till sist främja återgång i arbete.

Vad händer till hösten i samband med uppdraget?  

Förhoppningsvis påbörja samverkan med alla vårdcentraler som vill vara en del av projektet inom Södertälje kommun och nå ut till deltagare.

Vilka utmaningar ser du?

Utmaningar finns inom alla områden, jag ser att det finns rädsla av hur lång tid det kan ta att få till detta hos externa aktörer vi samarbetar med, dessa är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, psykiatrin och socialtjänsten.

Vad hoppas du mest av allt på med nya uppdraget?

Genom den starka grunden Samordningsförbundet har, att kunna etablera projektet i fler kommuner och göra skillnad för människor, skillnad för externa och interna aktörers verksamhet .

Luliana Haddads kontaktuppgifter: luliana.haddad@regionstockholm.se

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content