Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Intervju med Margrith Aho, ny Arbetsgivarkoordinator i Lumena

Rollen som arbetsgivarkoordinator i Lumena är ny och det övergripande syftet med uppdraget är att minska glappet mellan arbetsgivare och arbetssökande. Margrith Aho har nyligen påbörjat sitt uppdrag, och vi vill därför passa på att ställa fem snabba frågor till henne.

Hej Margrith, berätta lite kort om dig själv?

Margrith Aho och är 49 år. Under många år har jag arbetat som arbetsförmedlare där jag samordnat och initierat olika projekt i samarbete med Näringslivskontoret i Södertälje kommun. Nu arbetar jag som arbetsgivarkoordinator inom Samordningsförbundets projekt Lumena. Där är jag ansvarig för en operativ grupp som ska jobba för att nå projektets mål. Jag drivs dels av att se människor och företag växa, dels se människor hitta sin plats i samhället.

Vad ser du mest fram emot med uppdraget som Arbetsgivarkoordinator i Lumena?

Lumena är ett viktigt projekt som, genom olika metoder, ska nå personer i behov av stöd och hjälp utanför arbetsmarknaden. Jag ser fram emot att utveckla projektet tillsammans med kollegor för att bredda möjligheten för personer att återetablera sig på arbetsmarknaden eller gå vidare till studier. Jag ser också fram emot den samverkan vi i projektet ska ha med andra aktörer, allra främst arbetsgivare, för att bland annat anordna rekryteringsträffar och mässor i syfte att nå projektets mål.

Vad händer närmast, vad är på gång?

Den operativa gruppen i Lumena består av personer från olika myndigheter och verksamheter. Inom gruppen har vi börjat diskutera hur vi kan samverka och bygga broar mellan våra verksamheter. Vi har initialt för att komma i gång kommit överens om att bland annat samordna rekryteringsträffar, mässor och liknande evenemang.

Vilka utmaningar ser du?

En framgångsfaktor för att uppnå resultat i projektet är att samverkan med olika arbetsgivare fungerar väl. Jag kan se en utmaning i att arbetsgivare eventuellt kan sakna förståelse för målgruppen som står långt utanför arbetsmarknaden.

Vad hoppas du mest av allt på med nya uppdraget?

Jag både tror och hoppas att vi når projektets mål och fångar upp så många som möjligt utanför arbetsmarknaden, så att de också hittar sin plats i samhället!

 

Margrith Ahos kontaktuppgifter: margrith.aho@arbetsformedlingen.se

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content