Den första december presenterades erfarenheterna från pilotprojektet Stoppa Våldet inom ramen för NNS, nationella nätverket för samordningsförbund, på Jämställdhetsmyndighetens konferens Ökad upptäckt av våld.

Nu kan du ta del av presentationen från konferensen: Pilotprojektet Stoppa Våldet (Youtube)

Vill du ta del av redovisningen från pilotprojektet i sin helhet, kika in på: www.nnsfinsam.se/stoppavaldetredovisning

Tillbaka