Hur tar vi hand om de målgrupper som står långt från arbetsmarknaden? Svaren får du här under ett panelsamtal i Almedalen initierat av åtta samordningsförbund i Stockholms Län som tillsammans driver ESF-finansierade MIA Vidare, det största socialfonden hittills drivit.

Tillbaka