Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

MIA Vidare Södertälje:

Implementeringsarbetet så här långt…

 

Förra våren identifierade styrgruppen i MIA Vidare framgångsrika delar i projektet som kompletterar ordinarie verksamhet hos förbundets parter. Sedan dess har olika implementeringsalternativ utforskats med avstamp i behov, möjligheter och vad som ger störst nytta när det gäller att arbeta med personer som innan MIA Vidare hamnat mellan stolarna.

Förbundet har inför arbetet med implementeringsalternativen tagit fram typanvändare för MIA Vidare, så kallade personas, för att få en gemensam bild och förståelse för vilka personer stödet handlar om. Micaela Magnusson, förbundschef, berättar närmare om anledningen till att man valt att arbeta med typanvändare:

Medlemmarnas uppdrag i Samordningsförbundet handlar om att utveckla samverkan, så att människor inte faller mellan stolarna. Vi vet av erfarenhet att organiseringar ibland kan ha effekten att människor inte har rätt till stöd eller att behov inte tillgodoses om det inte ryms inom uppdraget. Därför är det också särskilt viktigt att ha en gemensam förståelse för deltagarnas behov, utifrån deras perspektiv. Personas är ett användbart stöd i det arbetet.

Vad hoppas du på att implementeringsarbetet ska leda till?

Min förhoppning är att vi kan få en mer långsiktig och stabil samverkan för personer i behov av stöd från flera aktörer.

Nästa steg i implementeringsprocessen är att närmare beslut tas i MIA Vidares styrgrupp kring ett av implementeringsförslagen. Förhoppningen är att kunna berätta mer om detta under våren. Håll utkik!

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content