Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Populärversionen av MIAs slutrapport är här!

Nu kan du ta del av populärversionen av MIAs slutrapport. På 54 sidor har projektet samlat deltagarröster, fakta och idéer att inspireras av och föra vidare.

MIAs syfte har varit att utveckla samverkan, metoder och arbetssätt i hela Stockholm Län – allt för att stötta målgrupper som står långt från arbetsmarknaden. Tjugoen kommuner har varit med och bidragit till ett kraftfullt arbete för inkludering, jämställdhet och tillgänglighet. Projektet har fått fina betyg på bemötande och många deltagare anser att livet fått ett helt nytt innehåll efter MIA. Den officiella slutrapporten beräknas att komma innan årsskiftet.

Populärversionen MIAs slutrapport

I slutet på september anordnades en avslutskonferens i syfte med att förmedla MIAs viktigaste resultat. Nedan kan du se ett YouTubeklipp med MIAs resultat.

Eftertexter – MIAs resultat – YouTube

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content