Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

NCK:s senaste nummer av ”Att arbeta mot våld”

Magasinet ”Att arbeta mot våld” har tagits fram av Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) och vänder sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter våldsutsatta. Magasinet som hittills har kommit ut i fyra nummer med olika teman har producerats inom ramen för ett flerårigt regeringsuppdrag om utvecklingsmedel och nationellt kompetensstöd som NCK genomför i samverkan med Socialstyrelsen, länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten.

Nummer 5 har tema samverkan. Här lyfts lokala, regionala och nationella exempel på väl fungerande samverkan. Numret berättar bland annat om hur Sundsvalls kommun och Mora kommun har hittat lösningar för att hjälpa våldsutsatta med bostad, och om Barnahus Fyrbodal i Trollhättan som har byggt upp ett resurscentrum för barn, unga och vuxna som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs magasinet här!

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content