Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Nu finns deltagarbedömningar i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada!

Samordningsförbundet har via Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) varit med i arbetat med att ta fram indikatorer för att mäta hur både deltagare och medarbetare upplever stödet i insatserna som finansieras av samordningsförbunden.

Deltagarbedömningarna från 2018 finns nu i Kolada, där du kan följa kommuners och regioners verksamheter från år till år för analyser och jämförelser!

Kjell Sjundemark, förbundschef här på Samordningsförbundet i Södertälje ser väldigt positivt på att nyckeltalen finns i Kolada och hoppas på att det kan bidra till att stärka brukarperspektivet i utvecklingen av samverkansarbetet inom arbetslivsinriktad rehabilitering!

Länkar till mer information:


*Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content