Samordningsförbundet har via Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) varit med i arbetat med att ta fram indikatorer för att mäta hur både deltagare och medarbetare upplever stödet i insatserna som finansieras av samordningsförbunden.

Deltagarbedömningarna från 2018 finns nu i Kolada, där du kan följa kommuners och regioners verksamheter från år till år för analyser och jämförelser!

Kjell Sjundemark, förbundschef här på Samordningsförbundet i Södertälje ser väldigt positivt på att nyckeltalen finns i Kolada och hoppas på att det kan bidra till att stärka brukarperspektivet i utvecklingen av samverkansarbetet inom arbetslivsinriktad rehabilitering!

Länkar till mer information:


*Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar.

Tillbaka