Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Nu implementerar vi BIP i Södertälje

BIP är en dansk forskningstudie om vad som ökar sannolikheten för arbetslösa med komplexa problem att få jobb.

Forskningsprojektet följde 4000 arbetslösa under fyra år och är den internationellt största forskningsstudien inom sitt område. Det har bland annat resulterat i ett verktyg som kan mäta stegförflyttningar mot arbete och ett arbetssätt som i högre utsträckning leder till arbete när det gäller personer med komplex problematik. Medlemmarna i Samordningsförbundet har beslutat om att implementera BIP forskningsresultat och tillhörande skattningsverktyg under hösten 2022.

Indikatorer för anställningsbarhet

I forskningsprojektet har elva indikatorer för anställningsbarhet utvecklats. Indikatorerna har testats som ett verktyg för att mäta progression i individers arbetslöshetsförlopp. Resultatet visar att handläggarens kompetens och tillit till individen har stor betydelse för möjligheten till arbete.

Samordnade insatser ger bäst resultat

Studien har visat att det är kombinerade, samordnade och parallella insatser som ger bäst resultat för att närma sig arbete när det gäller personer med komplex problematik. Det gör att arbetssättet lämpar sig särskilt bra för verksamheter som bedrivs i samverkan.


Läs mer om BIP forskning:

 

 

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content