Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Rapport: ”Jag visste inte att vården kunde hjälpa mig”

En rapport om kvinnors utsatthet för våld i nära relationer i Region Stockholm.

Så här skriver Akademiskt Primärvårdscentrum i Region Stockholm på sin hemsida om rapporten:

Hälso- och sjukvården upptäcker inte våldsutsatta kvinnor i tillräcklig utsträckning. Det visar en ny rapport från Akademiskt Primärvårdscentrum där drygt 6 000 kvinnor i Region Stockholm intervjuats kring hälsa och våldsutsatthet. Bland kvinnor som lever i pågående våldsutsatthet har över 75 procent aldrig fått frågan om våld när de besökt hälso- och sjukvården. Samtidigt är många som berättat om sin våldsutsatthet nöjda med stödet och hjälpen de fått. Av rapporten framgår även att våldsutsatta uppger betydligt fler fysiska och depressiva symptom än icke våldsutsatta.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content