Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Regeringens utredning om sjuk- och aktivitetsersättning

Utredningen, En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) blev klar i augusti och utredningens särskilda utredare, Samuel Engblom överlämnade rapporten till socialförsäkringsministern, Ardalan Shekarabi.

Förslag från utredningen

Omslagsbild med tecknade  männsikoansikten i stor grupp

  • En förändring av rätten till sjukersättning för försäkrade som har som mest fem år kvar tills de inte längre kan få sjukersättning utbetald. Personernas arbetsförmåga ska bara bedömas mot arbeten i yrken som de har erfarenhet av och andra lämpliga arbeten som är tillgängliga, inte mot alla arbeten som är normalt förekommande.

 

  • Rätten till sjuk- och aktivitetsersättning ska bedömas mot samma arbetsmarknadsbegrepp som gäller för rätten till sjukpenning för att minska risken att personer blir kvar i sjukpenningssystemet.

 

  • ”Förebyggande sjukpenning” ska ersättas med en ny förmån, ”preventionsersättning”. Ersättningen är tänkt att omfatta fler insatser än dagens förmån. Syftet är att fler ska få förebyggande insatser för att förhindra sjukskrivning.

 

  •  Prövotiden för studier för personer med aktivitetsersättning föreslås att förlängas från 6 till 12 månader.

 


SOU= Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content