Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Uppstartskonferensen om regeringsuppdraget våld i nära relationer

Samordningsförbundet i Södertälje deltog i uppstartskonferensen den 10 oktober som en av sju piloter vid Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS) i regeringsuppdraget kring våld i nära relationer. På uppstartskonferens deltog även samverkande parter i regeringsuppdraget samt representanter från regeringen och regeringskansliet.

Samverkan för tidig upptäckt av våld i nära relationer

I regeringsuppdraget samverkar NNS med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen. Målet är att förbättra upptäckten av våld i nära relationer och förmedla stödinsatser till våldsutsatta.

Om uppdraget

Uppdraget har fokus på både de som drabbats av våld och de som utövat våld samt deras eventuella barn.
Pilotprojektet pågår till 2021 och handlar om att:

  • hitta rutiner och metoder för att upptäcka dels personer som har utsatts för våld, dels personer som utövat våld samt deras eventuella barn,
  • ta fram övergripande information om våld, lagstiftning, skydd och stöd,
  • skapa riktlinjer för att hänvisa de personer som är berörda till socialtjänst, hälso- och sjukvård, rättsväsendet samt övriga aktörer inklusive civilsamhället,
  • stärka stödet till de personalgrupper som arbetar inom ovanstående myndigheter och verksamheter.

Ta del av presentationerna från uppstartskonferensen på NNS hemsida:

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content