Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Slutrapport Samspråk

Mycket i Samspråk blev framgångsrikt och många deltagare gick vidare till arbete och studier (45 %) och ännu fler upplevde en förflyttning närmare arbete eller studier. Berättelser visar på en upplevelse hos deltagarna att de lärde sig mer svenska och vågade prata svenska, att de mådde bättre och kände sig gladare, att de bröt sin isolering och blev mer aktiva samt att de vågade mer.

Det nära samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Vuxenutbildningen var avgörande för att så pass många gick vidare till arbete.

Sammantaget ser projektet att språkutvecklingen gynnats av de olika aktiviteterna både i och utanför skolan. Språket är en viktig nyckel till arbete och vidare studier, men att tro på sig själv och att våga är också viktiga parametrar. För en del har utvecklingen i språket varit viktigast medan andra har behövt andra delar, att stärka självförtroendet och lita på att man klarar mer än man tror.

Klart är att både psykosocialt och pedagogiskt stöd är viktigt hela vägen i processen till arbete och studier.  Arbetsmarknaden ställer höga krav och exkluderar målgrupper som saknar till exempel språk, utbildning och arbetslivserfarenheter.

Läs hela slutrapporten här Samspråk slutrapporten 2020

Samordningsförbundet tackar projektledare Birgitta Paulander och medarbetare för sitt arbete i Samspråk.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content