Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Sommarhälsning från förbundet

Vilken underbart händelserik vår vi haft med många spännande initiativ och samarbeten. Till exempel den lyckade förmiddagen ”Ungas röster i rummet” där vi samlades för och med unga Södertäljebor i syfte att utbyta erfarenheter, öka kunskap och ge unga inflytande. Det var stort engagemang och många bra medskick från den workshop som det myndighetsgemensamma teamet bjöd in till, vars syfte var att höja kunskapen om teamet och tydliggöra remittentens roll.

Det länsgemensamma projektet Lumena Conecto, som medfinansieras av Europeiska socialfonden, har kommit i gång ordentligt och arbetar hårt för en inkluderande välfärd. Med forskarsamarbeten, sju delprojekt som arbetar med att ge människor stöd till arbete och studier och kompetensutveckling. Södertäljes lokala delprojekt Lumena Alis riktar sig till personer i arbetsför ålder som vill och behöver stöd till arbete och studier. Lumena Alis har haft ett högt inflöde vilket är både glädjande och utmanande.

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer. För vissa personer utgör sektoriseringen hinder för en effektiv rehabilitering. Genom samordningsförbund kan myndigheter, kommun och vården ta ett samlat ansvar utifrån ett helhetsperspektiv på individens behov. Här finns det stora möjligheter att göra skillnad. Under våren gav regeringen Försäkringskassan i uppdrag att analysera behov av ändringar i lagen om finansiell samordning, FINSAM, som reglerar samordningsförbundens verksamhet. Spännande och viktigt tycker vi. Finsam är en fantastisk möjlighetslagstiftning som ger förutsättningar för medlemmarna att bygga strukturer för samverkan och att möta behov som annars riskerar att tappas bort. En möjlighet att arbeta inom parternas samlade ansvarsområde. En lagstiftning där vi tillsammans kan våga, utmana och testa nytt.

Ett stort tack till alla som varje dag bidrar i samverkan och arbetar för att fler Södertäljebor ska få möjligheten att må bra och kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Vi ser fram emot att till hösten mötas i olika samverkansforum lokalt i Södertälje, men även digitalt på LinkedIn och genom de föreläsningar som erbjuds genom Conecto.

Till dess vill vi önska dig en avkopplande och härlig sommar!

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content