Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Länk till inspelning av Nu börjar vi med barnen!

Länk till inspelningen av spridningskonferensen från 25/1 för arbetet med pilotprojektet Nu börjar vi med barnen! som skett inom ramen för Nationella samordnaren för Agenda 2030 tillsammans med Samhällsnytta AB.

Målet med piloten är att bidra till att ta fram och pröva ett främjandesystem som bidrar till alla barn och ungas välbefinnande (0-20 år), som därigenom ges bättre förutsättningar att som vuxna etablera sig i samhället.

Länk till Youtube (Södertälje-piloten presenteras 1 tim 29 min in i klippet)

Länk till uppdraget: https://agenda2030samordnaren.se/om-uppdraget/kommittedirektiv

För att utforska och förstå vad ett system som främjar det främjande arbetet kan vara har vi arbetat tillsammans med såväl lokala piloter med aktivt medskapande av barn och unga som med nationella aktörer. Vi har utgått från ett önskat läge om ett främjandesystem som bland annat omfattar:

  • Ett hela samhälletperspektiv där vi tar tillvara hela samhällets resurser med samverkan mellan offentlig, privata och ideell sektor.
  • Områdesorganisering där vi utgår från den lokala platsens betydelse både för välbefinnande och för att bygga det lokala främjandesystemet.
  • Delaktighet där vi säkerställer att barn och unga och deras närstående involveras i framtagandet och driften av systemet eftersom de har egna erfarenheter, kunskaper och idéer. Av samma skäl involveras även praktiker.
  • Mötesplatser där de olika aktörerna kan träffas både lokalt och nationellt, och mellan samhällsnivåerna, för att utveckla systemet.

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content