Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Underlag från den årliga planeringsdagen

Den 21 oktober träffades förbundets styrelse och beredningsgrupp för att planera verksamheten för 2023. Förbundet har bland annat tagit fram ett nytt förslag till verksamhetsplan som presenterades och diskuterades. Förbundet vill tacka alla som deltog för ert engagemang och kloka inspel!

Dagen inleddes med en föreläsning av författaren Freddot Carlsson Andersson, som efter flera år i arbetsmarknadens periferi skrivit romanen ”B-laget: rapport från ett utanförskap” om sina erfarenheter av att vara ”den ständiga praktikanten”. Om du är intresserad av att läsa boken kan du låna den hos oss på samordningsförbundet.

Presentation planeringsdag

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content