Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Ungas röster i rummet 26 april

Syftet med förmiddagen var att mötas för att öka vår kunskap om varandra och ungas inflytande, utbyta erfarenheter och förbättra samverkan kring unga vuxna i Södertälje. Det var över 130 personer anmälda varav flera unga vuxna. Det blev en lyckad förmiddag där det fanns en stor nyfikenhet och vilja att lära mer och utbyta erfarenheter.

Vi hade en mingelyta med informationsbord där olika verksamheter fick presentera sig. Uppdragen till informationsborden var att visa en del av vad som görs för unga vuxna samtidigt och en möjlighet att fånga in frågor, funderingar och medskick. Några av verksamheterna som fanns på plats var: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Södertäljejourerna, Svenska kyrkan, Ungdomsmottagningen, Vuxenutbildningen, Psykiatricentrum, Stödcentrum, Socialpsykiatriska rehabiliteringsenheten, och kommunala aktivitetsansvaret.

Sedan fanns dialogbord med olika teman att samtala kring, som t.ex. samverkan, parallella världar, mötesplats unga vuxna i Södertälje, delaktighet och främjande skolnärvaro. Vi bjöd även in till samtal kopplat till en fysisk samverkanskarta och tankar om ungas inflytande i Södertälje genom t.ex. kommunutvecklare.

Vi fick lyssna till några unga vuxnas reflektioner från scenen och summering av samtalen vid dialogborden.

Stort tack till alla som har bidragit till konferensen och tack till alla er som kom för ert engagemang! Framför allt stort tack till alla unga vuxna som deltog och ställde viktiga frågor till alla verksamheter som var på plats.

Samordningsförbundet planerar att arrangera ”Ungas röster i rummet” årligen, så håll utkik! Är det något du önskar ska vara i fokus vid kommande konferens hör gärna av dig till förbundet.

Följ oss gärna på LinkedIn för de senaste uppdateringarna! 

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content