Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Utvärdering av samordningsförbunden

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) utvärderar på uppdrag av regeringen samordningsförbundens organisering och verksamhet. Den första rapporten av tre är publicerad. Utvecklingen visar att samverkan kan vara skör och att det kan få stora konsekvenser för arbetet i samordningsförbunden när parterna har olika syn på uppdraget och olika förutsättningar att bidra med medarbetare. Ytterst är det de individer som är i behov av samordnad rehabilitering som riskerar att drabbas.

Samtliga förbundschefer som ISF har intervjuat framhåller att behovet av stöd och hjälp är långt mycket större än vad förbunden förmår att finansiera. Under år 2017 var det totalt 28 500 deltagare som deltog i de individinriktade insatserna. Det motsvarar endast 11 procent av det antal personer som regeringen i förarbetena till Finsamlagen bedömde behöver sådana insatser (280 000).

Inom kort kommer ISF med den andra rapporten där effekterna av samordningsförbundens verksamhet på kommunnivå beskrivs, publiceras 15 mars 2019. Den tredje och sista rapporten i granskningen kommer att handla om effekterna av samordningsförbundens verk­samhet på individ­nivå och ska slutredovisas till regeringen senast den 1 december 2021.

Rapporten i korthet, klicka här!

Läs mer och ladda ned hela rapporten på www.inspsf.se

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content