Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Utvärderingsrapport: Myndighetsgemensamt team (MGT)

Under våren 2021 startades ett myndighetsgemensamt team (MGT) med stöd av Samordningsförbundet Södertälje. Syftet var att utarbeta och pröva en form av samverkan som skulle fungera som ett komplement när ordinarie samverkansalternativ för att få människor närmare arbetsmarknaden är prövade och inte fungerar eller räcker till.

Under perioden 1 september 2021 till sista augusti 2022 har Liv Nordström, doktorand Mälardalens universitet, följt teamets arbete i syfte att dokumentera och genomföra en lärande utvärdering. Utvärderingsrapporten sammanfattar den information som samlats in, samt de reflektioner och lärdomar som gjorts under året.

Länk till rapporten

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content