Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Verksamhetsåret 2020 | Sammanfattning

Samordningsförbundets verksamhet under 2020 har påverkats i olika delar och omfattning av pandemin som många andra verksamheter.

Förra året finansierade förbundet fyra individinriktade insatser:

  • MIA
  • Alis
  • Samspråk
  • Rehabarenan/Torekällberget

 

Insatserna nådde 440 deltagare, 60% kvinnor och 40% män. Av de som avslutade en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats (190 personer) hade 65 % gjort en positiv stegförflyttning och ca 25 % hade börjat arbeta eller studera. Könsfördelningen för de som gick ut i arbete eller studier är 30 kvinnor och 17 män.

En stor andel av deltagarna i insatserna uppger att stödet de får är till stor nytta för dem. Sammantaget deltog omkring 1500 medarbetare i olika strukturövergripande insatser, främst i de välbesökta webbinarierna.

                    

Vill du läsa mer?

» Årsredovisning 2020 Samordningsförbundet i Södertälje (fullversion)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content