Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Verksamhetsåret 2021 i korthet

Fler deltagare arbetar eller studerar efter avslutad arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats! 

Andelen deltagare som avslutas till arbete och studier har ökat med 16 procent-andelar jämfört med föregående år. Över hälften av deltagarna i MIA och Alis uppger att de känner sig mer redo för arbete eller studier efter avslutad insats.

 

Kortversion_Årsredovisning 2021

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content