Milagros Sahlén är ny projektledare för Alis, förbundets finansierade insats.

Porträtt på Milagros Sahlén

Milagros Sahlén Projektledare för Alis

Milagros har lång och bred erfarenhet av arbete inom arbetslivsinriktad rehabilitering och har senast arbetat som tillförordnad gruppledare inom Södertälje kommun och enheten för arbetsrehabilitering (EFA) där hon också har sin hemvist. Milagros har en magister i psykologi och är utbildad i metoderna  Individual Placement and Support (IPS) och Supported Employment (SE) bland annat.

Välkommen Milagros!

Tillbaka