Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Alis

Alis är en del av det länsgemensamma ESF projektet Lumena och riktar sig till unga vuxna som har en önskan om stöd för att börja arbeta eller studera.

Alis syftar på det latinska ordspråket Alis volat propriis, på svenska ”Hon flyger med egna vingar.”

Alis riktar sig till unga personer med behov av extra stöd för att få ett arbete eller påbörja studier. Insatsen erbjuder vägledning och stöd genom en mentor och stöd till arbete genom en arbetskonsulent. Syftet med insatsen är att stödja och vägleda deltagaren att ta sig förbi hinder för att få eller behålla arbete till exempel genom att följa upp en praktikplats eller följa med till Arbetsförmedlingen och vid behov vägleda till andra insatser.

Projektet kan även erbjuda ett antal platser hos en arbetskonsulent för individuellt stöd till arbete eller studier utifrån IPS-metoden. IPS, Individual Placement and Support, syftar till att ge individen ett stöd i att finna, få och behålla ett arbete.

Målgrupp

Personer mellan 18 och 25 år (29 år med aktivitetsersättning) med ett identifierat behov av stöd för att kunna få eller behålla ett arbete/studier alternativt vid behov vägleda till ordinarie insatser inom kommunen eller arbetsförmedlingen. Personerna ska vara folkbokförda i Södertälje kommun.

Anmälan av deltagare

Deltagare kan komma till projektet via egen anmälan eller via sin kontakt på till exempel Arbetsförmedlingen, Unga vuxna psykiatricentrum, Försäkringskassan eller via gymnasieskolornas elevhälsa. För intressanmälan, se kontaktuppgifter i högerspalten.

Mål

  • Söka upp unga i behov av stöd och ge vägledning och arbetsrehabilitering 
  • Utforma verktyg för att kunna ta tillvara på deltagarnas upplevelser av insatsens betydelse.
  • Dokumentera de ungas egna erfarenheter och behov för att få ett kunskapsunderlag inför framtida insatser.
  • Hitta former för att ge stöd i gruppform i samverkan med andra aktörer som har kontakt med målgruppen.

Jobbsök och vägledning

Under sommaren erbjuder Lumena Alis stöd i jobbsök och vägledning varje tisdag kl.13:00-15:00 på Nygatan 4 med start 18 juni och pågår till 6 augusti. 

Det är drop-in, alla är välkomna och du kan få hjälp med att söka jobb eller studier, få samhällsvägledning eller få information om Alis eller Lumena 30+. 

Tid: 13:00-15:00 (pågår från 18/6 till 6/8). 

Plats: Nygatan 4, plan 3.

Lumena Alis har verksamhet som vanligt under sommaren, men lite begränsat utifrån semestertider. Alla är välkomna att höra av sig till:

E-post: alis@sodertalje.se 

E-post: lumena@sodertalje.se

Telefon: 072-255 49 31

Print

Kontakt

Vid intresse kontakta oss:
E-postlåda Alis
Karin Karlberg

Projektledare och mentor

Besöksadress

Nygatan 4, plan 3.
151 72 Södertälje

Våra insatser

Skip to content