Alis

Riktar sig till unga vuxna med svårigheter och som behöver stöd tidigt i vuxenlivet.

Alis syftar på det latinska ordspråket Alis volat propriis, på svenska ”Hon flyger med egna vingar.”

Alis riktar sig till unga personer med behov av extra stöd för att få ett arbete eller påbörja studier. Insatsen erbjuder vägledning och stöd genom en mentor. Mentorns roll är att stödja och vägleda deltagaren att ta sig förbi hinder för att få eller behålla arbete till exempel genom att följa upp en praktikplats eller följa med till Arbetsförmedlingen och vid behov vägleda till andra insatser.

Projektet kan även erbjuda ett antal platser hos en arbetskonsulent för individuellt stöd till arbete eller studier utifrån IPS-metoden. IPS, Individual Placement and Support, syftar till att ge individen ett stöd i att finna, få och behålla ett arbete.

Målgrupp

Personer mellan 18 och 25 år med ett identifierat behov av stöd för att kunna få eller behålla ett arbete/studier alternativt vid behov vägleda till ordinarie insatser inom kommunen eller arbetsförmedlingen. Personerna ska vara folkbokförda i Södertälje kommun.

Under 2019 och 2020 kommer personer födda mellan 18 och 25 kunna påbörja deltagande, dock prioriteras de yngsta inom spannet.

Anmälan av deltagare

Deltagare kan komma till projektet via egen anmälan eller via sin kontakt på till exempel Arbetsförmedlingen, Unga vuxna psykiatricentrum, Försäkringskassan eller via gymnasieskolornas elevhälsa. Intresseanmälan görs via Karin Karlberg, se kontaktuppgifter.

Mål

Alis ska söka upp sammanlagt 20-40 personer under 2019 i behov av stöd och ge vägledning i form av mentorskap. Av dessa ska IPS erbjudas till 20 nya personer.

Alis ska även påbörja insamlingen av de ungas egna erfarenheter och behov till ett kunskapsunderlag för projektets fortskridande samt starta upp en öppen gruppverksamhet för målgruppen.