Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Ökad upptäckt av våld

Samordningsförbundet bedriver ett arbete för tidig upptäckt av våld. Syftet är att sprida kunskap om våld i nära relation.
Våld i nära relation är idag ett folkhälsoproblem. Personer som upplevt våld löper större risk för ohälsa och sämre arbetsförmåga.

Verktyg, informationsmaterial och stöd

Kunskapsstöd

Exempel på insatser som även riktar sig till dig som yrkesverksam för stöd och mer information:

Pilotprojektet Stoppa våldet

Samordningsförbundet i Södertälje är en av sju piloter som har prövat hur samordningsförbundens struktur kan användas för att implementera och vidmakthålla plan för utökad samverkan för att förbättra upptäckt av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld inom ramen för pilotprojektet Stoppa våldet och Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS). Förbundet fortsätter under 2022 arbetet med ökad upptäckt av våld.

Rapport om regeringsuppdraget Ökad upptäckt av våld, kan du läsa mer om Samordningsförbundets arbete i Södertälje.

På NNS hemsida presenteras närmare resultat, erfarenheter och statistik från pilotprojektet.

Länktips!

– En rapport om kvinnors utsatthet för våld i nära relationer i Region Stockholm:

– En kartläggning om resurser, samverkan, framgångsfaktorer och utmaningar:

– En film om normaliseringsprocessen (Polisen, Youtube):

Print

Kontakt

Micaela Magnusson

Förbundschef

Stödinsatser

Sammanställd lista över stödinsatser att hänvisa till:

OBS! Listan ej fullständig!

Du hittar fler insatser på:

Skip to content