Våld i nära relationer

Samordningsförbundet bedriver en pilot inom ramen för projektet Stoppa Våldet och utbildningsinsatser för tidig upptäckt av våld. Syftet är att sprida kunskap om våld i nära relation och prova hur samordningsförbunden kan samordna såväl insatser för att upptäcka våld som stödinsatser för våldsutsatta.

Våld i nära relation är idag ett folkhälsoproblem. Personer som upplevt våld löper större risk för ohälsa och sämre arbetsförmåga.

 

Pilotprojektet Stoppa Våldet – ett regeringsuppdrag

Samordningsförbundet i Södertälje är ett av sju förbund i landet som bedriver pilotverksamheter inom ramen av projektet Stoppa Våldet och Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS). Pilotprojektet ingår i ett regeringsuppdrag med mål att förbättra upptäckten av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld samt med att förmedla adekvata insatser mot detta. I uppdraget samverkar NNS med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen.

» Intervju om projektet Stoppa Våldet  – Arbetsförmedlingens intervjuserie om ökad upptäckt av våld inom ramen för Samverkan.

Pilotverksamheten i Södertälje 

I piloten deltar handläggare från de finansierade insatserna: Alis och MIA-projektet i Södertälje samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Handläggarna ställer sju rutinfrågor om våld i nära relation i alla sina samtal under projektperioden. Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) sammanställer inskickade frågeformulär från varje pilotverksamhet som bedrivs av de olika samordningsförbunden. Uppföljning och utvärdering av pilotprojktet, Stoppa Våldet, görs av Jämställdhetsmyndigheten.

Verktyg och informationsmaterial


Utbildningsinsatser – Att Upptäcka Våld

Samordningsförbundet arrangerar seminarium i samarbete med Södertälje kommuns samordnare för kvinnofridsfrågor och relationsvåldscenter. Seminariet riktar sig till medarbetare inom förbundets medlemsorganisationer, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälso- och sjukvården och Södertälje kommun. På seminariet får du lära dig om våld och våldets konsekvenser samt hur du i ditt arbete ställer och hanterar frågor om våld. Information om kommande seminarier kommer bland annat att publiceras på förbundets hemsida.

 

Våra insatser

Våld i nära relationer

Samordningsförbundet bedriver en pilot inom ramen för projektet Stoppa Våldet och utbildningsinsatser för tidig upptäckt av våld. Syftet är att sprida kunskap om våld i nära relation och prova hur samordningsförbunden kan samordna såväl insatser för att upptäcka våld som stödinsatser för våldsutsatta.

Läs mer