Ett mycket uppskattat och välbesökt frukostmöte med över 80 deltagare! Rehabkoordinator, Maria Mazarella och Antonia Jacobaeus, företagsläkare tillsammans med Ylva Hilmertz, metodutvecklare gav nya perspektiv och insikter. Ta del av deras presentationer här!

Tillbaka