Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Presentationsmaterial från tidigare seminarier

Länsgemensamt webbinarium Välfärdsguiden

Bildspel

Inspelning (tillgänglig till 10 maj)

Informationstillfälle med Rehab-och vårdkoordinatorer (2024-04-09)

Bildspel (rehabkoordinator)

Bildspel (vårdkoordinator Södertälje)

Uppföljning utvärdering myndighetsgemensamt team

Bildspel 2023-09-14

Jämställdhetsmyndigheten om rapporten: Mellan tillit och misstro 

Bildspel 2023-08-24

Grundkurs i samverkan

Bildspel Grundkurs i samverkan 17 mars

Hur kan kommunen hjälpa till med budgetrådgivning och skuldsanering?

Bildspel Botkyrka kommuns Vräkningsförebyggande

Bildspel Botkyrka kommuns BUS

Bildspel Södertälje kommuns BUS

Södertälje kommuns BUS

Botkyrka kommuns BUS

Huddinge kommuns BUS

Salems kommuns BUS

Tips på olika hemsidor, där man kan jämföra sina aktuella avtal med andra:

www.zmarta.se – en mix, där man kan jämföra allt från hemförsäkring, bilförsäkring, livförsäkring m.m.

www.bredbandsval.se – riktar sig till bredband, hittar den billigaste för ens postadress.

www.telefoni.prisjakt.nu – jämför billiga abonnemang.

www.konsumenternas.se

Konsumentverkets verktyg:

Räcker dina pengar till det du behöver? – Budgethäfte – Publikationer – Konsumentverket

Budgetkalkylen | Konsumentverket

Inbjudan Konsumentverkets webbinarium 1 mars


Nyttan med Myndighetsgemensamt Team och fortsatt arbete framåt!

 
2023-01-20
 

Presentation Liv Nordström, doktorand Mälardalens Universitet

Utvärderingen av myndighetsgemensamt team Södertälje

Utvärderingen av resursrådet Östra Södertörn

Presentation Försäkringskassan

Presentation Arbetsförmedlingen

Presentation Nationella Rådet

FINSAM film om samverkan


Självmord och ekonomiska kriser – den suicidala processen och förebyggande insatser

2022-10-18

Ekonomiska kriser ökar risken för självmord i den arbetsföra befolkningen enligt en litteratursammanställning som publicerats av Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) och Centrum för arbets- och miljömedicin.

Föreläsare: Gergö Hadlaczky, enhetschef vid NASP, adjungerad forskare vid LIME, Karolinska Institutet och Bianca Blazevska, NASP, forskningsassistent vid LIME, Karolinska Institutet.

Presentation: NASP – självmord och ekonomiska kriser

Länktips:

Utbildningar:


Välkommen till en eftermiddag för att öka kunskapen om BIP!

2022-09-19

Samordningsförbundet i Södertälje bjuder in medlemmarna till en gemensam kunskapsdag i BIP.

BIP är en dansk forskningsstudie som visat vad som faktiskt ökar sannolikheten för personer med komplexa problem att få ett arbete.

Bildspel Kunskapsdag

Vill du läsa mer om BIP?


Hur kan studier på folkhögskola bidra till återhämtning vid psykisk ohälsa?

2022-08-22

Föreläsare: Forskarna Joel Hedegaard och Martin Hugo från Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande vid Jönköpings universitet presenterar sin studie om Livskunskapskurserna på Hagabergs folkhögskola i Södertälje.


Sluta gissa, börja fråga och involvera!

– Avslutskonferens av utvecklingsprogrammet i tjänstedesign

2022-05-24

Deltagare: Nio team från Södertälje, Huddinge och Salems kommuner och Samordningsförbunden Östra Södertörn och VärNa och Susanna Johansson Shaibu, kursledare samt gästföreläsare Lisa Malmberg är tjänstedesigner och senior konsult på Ramboll Management Consulting.


Fler till utbildning – men vad finns det för stöd och vem gör vad?

2022-05-10

Föreläsare: Karam Danno och Margot Karlsson från Arbetsförmedlingen Södertälje och Anneli Landin och Ornina Merza från Vuxenutbildningen Södertälje


Barnkonventionen som lag, vad innebär det?

2022-04-01

Föreläsare: Somaya Ghanem från BRIS


Språkutveckling, vems ansvar?

2022-02-04

Föreläsare: Karin Mattsson, språkpedagog och verksamhetsutvecklare

Har du frågor angående omarbetad bedömningsskala som presenterades på webbinariet, vänligen kontakta Karin Mattsson:


Relationsvåldscenter – att möta och behandla en våldsutövare

2021-11-26

Föreläsare: Pernilla Gullerström, behandlare på Relationsvåldscenter


Kvinnlig könsstympning

2021-11-25

Föreläsare: Josefina Åberg-Liesaho, läkare på Södertälje sjukhus


Barnahus – platsen som barn kommer till om de varit utsatta för ett misstänkt brott

2021-11-25

Föreläsare: Representanter från Barnahus


Södertäljejourerna

2021-11-24

Föreläsare: Representanter från Södertäljejourerna; Kvinnojouren Annfrid i Södertälje, Brottsofferjouren och Juventas Ungdomsjour.


Ronnaskolan | Att vända till en positiv utveckling utifrån ett elevhälsoperspektiv – skolan som skyddsfaktor

2021-11-23

Föreläsare: Henrik Ljungqvist, rektor och Sin Yee Yip, skolkurator på Ronnaskolan


Tjejer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

2021-10-05

Föreläsare: Lotta Borg Skoglund, specialist inom allmänmedicin och psykiatri och arbetar som överläkare och forskare samt är en av grundarna till SMART Psykiatri. Tillsammans med Lotta, fick vi även ett inifrånperspektiv från en kvinna med ADHD-diagnos.

Länktips:


Regeringens särskilda utredning- insatser vid samsjuklighet

2021-09-08

Arrangör: Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Föreläsare: Regeringens särskilda utredare, Anders Printz


Vad händer i övergången från aktivitetsersättning?

2021-05-28

Föreläsare: Sofia Ahlström, tjänstedesigner med uppdrag för Samordningsförbundet i Södertälje och Huddinge Botkyrka Salem


Regeringsuppdraget Ökad upptäckt av våld

2021-05-20

Föreläsare: Anita Kruse, sakkunnig inom våldsområdet och med uppdrag för det Nationella nätverket för samordningsförbund. Zandra Kanakaris, generalsekreterare på Stiftelsen 1000 möjligheter, där ungarelationer.se ingår. Insatsen Alis – Therese Erikstam och Karin Karlberg har ställt sju frågor om våld till deltagarna i Alis. Vad har de lärt sig av att ställa frågorna?

Länktips!


Tema: Myndighetsgemensamt team och MIA Vidare

Information inför uppstart av myndighetsgemensamt team i Södertälje och uppdaterad information från MIA Vidare Södertälje


Tema: Rehabkoordinatorers roll och uppdrag

2021-04-15

Föreläsare från Akademiskt Primärvårds Centrum (APC) samt två rehabkoordinatorer som arbetar i Södertälje, med uppdrag i primärvården och i psykiatricentrum.


Tema: Södertäljejourerna

2021-03-08

Föreläsare: Representanter från SödertäljejourernaBrottsofferjouren SödertäljeKvinnojouren Annfrid och Juventas Ungdomsjour


Digitalt arbete – att hitta individinriktade insatser inom välfärden

2021-02-17

Föreläsare: Elisabeth Afram Söderström, lokal projektledare för Insatskatalogen


Stöd till unga

Under webbinariet fick lyssna till Alis och KAA (Kommunala aktivitetsansvaret). De berättade om sitt arbete och det stöd som de ger till målgruppen unga vuxna samt. Oskar Lundgren (tjänstedesigner) förmedlade berättelser från unga som berättade om sina drömmar om framtiden.


En vecka fri från våld: Relationsvåldscenter (RVC) del 2

Berättade om arbetet som bedrivs med dem som utsätter andra för våld och vilket stöd som erbjuds. Nedan finns webbinariet inspelat samt bildspel. E-post till RVC : antivaldscenter@sodertalje.se och stödtelefon för den som utövar våld och önskar hjälp är 08 – 523 062 64 (måndag, tisdag och fredag kl. 08.30-10.30)


En vecka fri från våld: Relationsvåldscenter (RVC)

Berättade om vad våld kan vara, hur normaliseringsprocessen ser ut och vilket stöd den som utsätts för våld kan få. Nedan finns webbinariet inspelat, bildspel och andra länkar. E-post till RVC : antivaldscenter@sodertalje.se


En vecka fri från våld: Hedersrelaterat våld och förtryck

En webbsändning med Juno Blom, riksdagsledamot och Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande. OBS! Vissa problem med bild inledningsvis men dröj kvar i sändning så kommer bild på talare.


En vecka fri från våld: Södertäljejourerna

Södertäljejourerna, genom Linn och Fanny, berättar om sin verksamhet och vilket stöd de kan ge. Se inspelning och bildspel nedan


En vecka fri från våld: Hur arbetar polis och åklagare med våld i nära relationer?

Föreläsare på webbinariet: Polis Linda Matsson, Åklagare Emma Olsson


Suicid Zero – Våga Fråga

En föreläsning om hur vi som medmänniskor kan bidra till att rädda liv.

Föreläsning av Suicide Zero

Bildspel från föreläsningen mailas till anmälda på webbinariet enligt överenskommelse med Suicide Zero.


Försäkringskassan – Socialförsäkringen

Juliet Jacob och Mathias Holmlund gav information om Försäkringskassans myndighetsuppdrag, arbetssätt, regler men också vilka möjligheter som finns för individer i sjukförsäkringen. Nedan finns inspelning och bildspel från webbinariet.


Hur kan Södertälje kommun minska andelen långtidsarbetslösa genom förbättrad samverkan med sociala företag?

Under webbinariet fick vi lyssna till Anders Bro (Region Örebro län), Åsa Bengtsson (SKR) och Eric Edung (Coompanion Stockholm) som berättade om sociala företag och hur samverkan krävs för att minska andelen långtidsarbetslösa. Nedan finner du bildspel och länkar från webbinariet.


Vad ger mest nytta för deltagare inom kommunala arbetsmarknadsinsatser?

Anne Sandberg Holm från Vaeksthusets forskningscenter i Köpenhamn om resultatet från BIP-projektet, faktorer som är verksamma för målgruppen att närma sig arbete, men också om vikten av samordnade ansträngningar och tron på medborgarnas framtid i jobb. Samuel Grahn och Fredrik Tågsjö Samordningsförbundet Halland berättade om hur de översatt BIP-forskningens mest verkningsfulla indikatorer för att följa progression mot arbete och utveckla insatser. På svenska SKAPA – Skattning av progression mot arbete. Nedan finner du länkar och bildspel.

Länkar till BIP på svenska:

Vaeksthusets forskningscenter

KNUT


Medborgare som medskapare

Tillsammans med samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem, Samspelet och Centrala Östergötland anordnade vi den 8 oktober webbinariet: Medborgare som medskapare – så utvecklar vi samverkan i offentlig verksamhet. Vi är många samordningsförbund nationellt som på olika sätt arbetar med användarcentrerad verksamhetsutveckling. För att ta del av inspelningen från webbinariet kontakta förbundets kansli.


Arbetsförmedlingens arbete med unga

Arbetsförmedlingen i Södertälje berättade om sitt uppdrag, möjligheter och begränsningar gällande unga. För att få tillgång till inspelning av webbinariet kontakta förbundets kansli

Besök Arbetsförmedlingens hemsida och då specifikt Arbetsförmedlingen Södertälje för kontaktuppgifter och information. E-post till kontoret i Södertälje är: sodertalje@arbetsformedlingen.se 


Arbete och återhämtning för unga vuxna med psykisk ohälsa

En presentationen av forskning kring hur integrerad psykiatrisk behandling och arbetsinriktade insatser påverkar unga vuxna samt vad som händer när unga vuxna utvecklar arbetsidentitet och studentidentitet. Ulrika Liljeholm, som forskar om rehabilitering för unga vuxna med psykisk ohälsa med fokus på arbete, studier och återhämtning vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Lunds universitet och är utvecklingsledare på Enheten för Arbetsrehabilitering i Södertälje kommun stod för föreläsningen som finns inspelad nedan.


Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF

MUCF har i uppdrag att stödja kommuner och regioner i arbetet med unga som varken arbetar eller studerar. Ta del av bildspel från webbinariet med MUCF, Rebecka Herdevall och Mario Zetino, här.


Missbruk & Beroende

Daniel Hellman Uppström, sektionschef, Södra länets öppenvård, Beroendecentrum Stockholm och Christina Gustafsson, Resultatområdeschef , Vuxenenheten Södertälje kommun presenterade sina verksamheter utifrån temat missbruk och beroende.


MIA Vidare

Föreläsare: Annica Falk, projektchef MIA Vidare och Trygve Nylund, projektledare för delprojektet i Södertälje

Läs mer om MIA Vidare:


Hedersrelaterat våld och förtryck

Föreläsare: Linn Jansson och Poya Ashna, kuratorer på Origo resurscentrum

Origo Stockholm på Facebook och Instagram

Länkar om hedersrelaterat våld och förtryck samt kontaktuppgifter:

– Sektionen för familjekonfliktfrågor: Telefon: 08-405 55 88

–Regeringskansliets växel: Telefon: 08-405 10 00

−UD-Jouren: Telefon: 08-405 50 05

–E-post: ud-kc@gov.se


Projektet SamSpråks modell

Föreläsare: Birgitta Paulander, projektledare för SamSpråk och Christer Andersson, Arbetsförmedlingen Södertälje. Webbsändningen och slutrapport från Samspråk finns att ta del av hos Samordningsförbundets kansli, klicka här


Folkhälsorapporten Stockholms län 2019

Föreläsare: Vicky Bartelink, projektledare för folkhälsorapporten Stockholms län och Anders Walander, statistiker, båda från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.


Hur vi kan motverka utanförskap och skapa samhällsvinst med Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF)?

Föreläsare: Eric Edung från Coompanion, Trygve Nylund från MIA-projektet (Mobilisering Inför Arbete), Patrick Amofah från Upphandlingsmyndigheten och Christina Grefveberg, Botkyrka kommun samt Mats Wåhleman, Hela Människan.


Det lokala arbetet med unga som varken arbetar eller studerar, UVAS

Föreläsare: Tomas Korpi, professor, Stockholms universitet; Carina Mellberg, forskningsassistent, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet samt Ulrika Liljeholm, doktorand vid Lunds universitet, Institutionen för Hälsovetenskaper och utvecklingsledare på Enheten för Arbetsrehabilitering Södertälje kommun.


Hur samverkar vi i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och vilka alternativ finns?

Föreläsare: Ylva Hilmertz, Alternativ till sjukskrivning i Södertälje; Maria Mazarella, Rehabkoordinator och Antonia Jacobaeus, läkare

Skip to content