Presentationsmaterial från tidigare frukostmöten & föreläsningar

Våldets nedbrytande effekt – hur kan vi tillsammans hjälpa den våldsutsatta

Föreläsare: Södertäljejourerna

 

Civilsamhällets viktiga roll

Föreläsare: Studieförbund, folkhögskolor och kyrkan

 

Vuxen med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning – svårigheter och möjligheter

Föreläsare Annika Brar

 

Utmattning

Föreläsare Selene Cortez

 

Till kommande frukostmöten & föreläsningar