Presentationsmaterial från tidigare frukostmöten & föreläsningar

Det lokala arbetet med unga som varken arbetar eller studerar, UVAS

Föreläsare: Tomas Korpi, professor, Stockholms universitet; Carina Mellberg, forskningsassistent, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet samt Ulrika Liljeholm, doktorand vid Lunds universitet, Institutionen för Hälsovetenskaper och utvecklingsledare på Enheten för Arbetsrehabilitering Södertälje kommun.

 

Hur samverkar vi i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och vilka alternativ finns?

Föreläsare: Ylva Hilmertz, Alternativ till sjukskrivning i Södertälje; Maria Mazarella, Rehabkoordinator och Antonia Jacobaeus, läkare

Våldets nedbrytande effekt – hur kan vi tillsammans hjälpa den våldsutsatta

Föreläsare: Södertäljejourerna

 

Civilsamhällets viktiga roll

Föreläsare: Studieförbund, folkhögskolor och kyrkan

 

Vuxen med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning – svårigheter och möjligheter

Föreläsare: Annika Brar

 

Utmattning

Föreläsare: Selene Cortez

 

Till kommande frukostmöten & föreläsningar