Presentationsmaterial från tidigare frukostmöten & föreläsningar

Folkhälsorapporten Stockholms län 2019

Föreläsare: Vicky Bartelink, projektledare för folkhälsorapporten Stockholms län och Anders Walander, statistiker, båda från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.


Hur vi kan motverka utanförskap och skapa samhällsvinst med Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF)?

Föreläsare: Eric Edung från Coompanion, Trygve Nylund från MIA-projektet (Mobilisering Inför Arbete), Patrick Amofah från Upphandlingsmyndigheten och Christina Grefveberg, Botkyrka kommun samt Mats Wåhleman, Hela Människan.


Psykiatrin – en vägledning till rätt stöd vid psykisk ohälsa

Föreläsare:  Isa Hagman, enhetschef och Dan Eriksson, medicinskt ansvarig överläkare från Allmänpsykiatriska sektionen och Ulrika Graan, chef för Vårdcentralerna Tallhöjden och Luna samt Christina Gustafsson, resultatområdeschef inom kommunens socialpsykiatri.


Arbetsförmedlingen i Södertälje – uppdrag och ny organisering

Föreläsare: Stina Sandbladh, Enhetschef Arbetssökande Södertälje


Det lokala arbetet med unga som varken arbetar eller studerar, UVAS

Föreläsare: Tomas Korpi, professor, Stockholms universitet; Carina Mellberg, forskningsassistent, Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet samt Ulrika Liljeholm, doktorand vid Lunds universitet, Institutionen för Hälsovetenskaper och utvecklingsledare på Enheten för Arbetsrehabilitering Södertälje kommun.


Hur samverkar vi i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och vilka alternativ finns?

Föreläsare: Ylva Hilmertz, Alternativ till sjukskrivning i Södertälje; Maria Mazarella, Rehabkoordinator och Antonia Jacobaeus, läkare


Våldets nedbrytande effekt – hur kan vi tillsammans hjälpa den våldsutsatta

Föreläsare: Södertäljejourerna

 

Civilsamhällets viktiga roll

Föreläsare: Studieförbund, folkhögskolor och kyrkan

 

Vuxen med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning – svårigheter och möjligheter

Föreläsare: Annika Brar

 

Utmattning

Föreläsare: Selene Cortez

 

Till kommande frukostmöten & föreläsningar