Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Hallå där, Karin Karlberg projektledare i Alis!

Alis, som är en av förbundets finansierade insatser, har uppmärksammats i flera olika sammanhang den senaste tiden, hur märker ni av det i projektet:

” Vi ser att det är många unga som söker sig till oss, också bland grupper av unga som vi inte tidigare nått ut till. Fler tar också kontakt med oss på egen hand, utan att gå via en myndighetskontakt. Det betyder att fler känner till oss och har hört att det faktiskt går att få den hjälp de behöver. Det är väldigt bra tycker vi, vi vill kunna ge stöd där behovet finns.” – Karin Karlberg, projektledare i Alis

Alis riktar sig till unga vuxna med svårigheter och som behöver stöd tidigt i vuxenlivet. Insatsen erbjuder vägledning och stöd genom en mentor, men även individuellt stöd till arbete eller studier utifrån metoden IPS, Individual Placement and Support. Metoden handlar om att personen får stöd i att finna, få och behålla ett arbete.

Karin Karlberg berättar även att andra kommuner visat intresse och vill ta del av Alis arbetssätt:

–  Vi är glada att kunna bidra till att öka kunskapen om IPS som metod och vilka resultat det kan ge.

Vad har ni på gång inom Alis just nu?

– Under tiden vi hade CV-caféet insåg vi att det fanns en grupp unga som inte kunde tillgodogöra sig vårt stöd i den formen. Vi utformade då ett eget koncept för särgymnasieelever för att även kunna erbjuda elever därifrån en chans att få lite extra stöd i sin process ut till arbete. Det har resulterat i att vi besökt ett särgymnasium vid två tillfällen och haft en anpassad CV-lektion för dem på plats i deras invanda miljö.

– Vi samarbetar även med förbundets tjänstedesigner för att arbeta fram en metod för kontinuerlig brukarinvolvering i verksamheten. Vi är precis i uppstartsfas och ser mycket fram emot att utveckla projektet med användarna (deltagarna) som utgångspunkt.

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content