Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Införandet av tjänstedesign

Samordningsförbundet arbetar med att införa metoden tjänstedesign inom förbundets verksamhet. Syftet är att möjliggöra för förbundets medlemmar att utveckla gemensamma lösningar tillsammans med de människor som berörs, utifrån deras behov av stöd. Arbetssättet ger oss insikter om invånares verkliga behov, vilket i sin tur ger oss bättre förutsättningar att utveckla rätt stöd.

Sofia Ahlström, tjänstedesigner, berättar om arbetet inom Samordningsförbundet.

Vad jobbar du med just nu för förbundet i Södertälje?

– Just nu jobbar jag i två uppdrag. Det ena är tillsammans med Beredningsgruppen där målet är att lära ut tjänstedesign för att kunna föra in tankesättet, att alltid tänka brukare först. Vi gör det i projektform där beredningsgruppen valt att fokusera på en aktuell målgrupp för förbundet, unga med aktivitetsersättning. Fokus är att ta reda på hur systemet ser ut kring aktivitetsersättning och framförallt vad som händer när man inte längre har rätt till ersättningen.

Det andra uppdraget är tillsammans med den finansierade insatsen Alis där vi arbetar fram en metod för hur insatsen kan ha en kontinuerlig brukarinvolvering i sin verksamhet. Ett format som gör att Alis alltid är brukarnära, så att det stöd som erbjuds i Alis fortsätter att vara relevant och till nytta för deltagarna. Det är spännande att få arbeta på det här sättet med att föra in tjänstedesign som en kontinuerlig del av verksamheten!

Vilken är den största utmaningen med införandet av metoden tjänstedesign inom Samordningsförbundet?

– Tjänstedesign handlar om långsiktighet snarare än kortsiktiga lösningar. Och när man väl förstår hur effektivt tjänstedesign är, så blir det också lättare att investera i den tiden. Det som kan hända, när man väljer att ta brukarens perspektiv, är att man måste våga ta sig an utmaningar som kanske sträcker utanför ens förvaltning. Det kan vara avgörande för om man löser en rotorsak till ett problem, eller ett symptom. Detta kan vara svårt.

Vad har varit mest givande i ditt arbete med att stödja införandet av tjänstedesign?

– Det är vetskapen om att det ger bättre tjänster, insatser för medborgare och att få möjlighet att bidra till välfärden. Sedan är det också intressant att få vara en del av Samordningsförbundsvärlden, att få insyn i hur det ser ut i de olika verksamheterna och ta del av de olika parternas perspektiv.

Hur ser uppdraget ut inför kommande år för Södertälje?

– Nästa år jobbar jag vidare med införandet av tjänstedesign i båda uppdragen, Alis och Beredningsgruppen. Målsättningen under kommande år, är att jag ska fungera som metodstöd och handledare vid införande av tjänstedesign inom ramen för Samordningsförbundets verksamhet.

Sofia delar sin tid mellan Samordningsförbundet i Södertälje och Huddinge Botkyrka Salem.

Vill du veta mer om uppdraget och tjänstedesign kan du kontakta Sofia Ahlström.

Vad är Tjänstedesign?

Tjänstedesign är ett arbetssätt där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content