Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Intervju med processledaren i Alternativ till sjukskrivning, Lena Rogeland

person föreställer Lena Rogeland
Lena Rogeland, processledare

Lena Rogeland har lång erfarenhet av utvecklingsarbete inom offentlig sektor och kring samverkan. Lena kommer närmast från KNUT, kommunalt nätverk för utveckling där hon haft uppdrag som koordinator parallellt med andra konsultuppdrag.

Du var med i uppstarten för projektet 2016 då du arbetade som strateg på försörjningsstöd inom Södertälje kommun och nu är du tillbaka och processleder chefsnätverket i projektet, berätta om  Alternativ till sjukskrivning och uppdraget?

– När det gäller själva projektet, så tänker jag att vi hellre ska prata om komplement till sjukskrivning eller anpassat komplement till sjukskrivning snarare än alternativ till sjukskrivning. För det är aldrig antingen eller. Man kan ju vara sjukskriven och även medverka i aktivitet och insatser samtidigt. Det handlar om att komplettera läkarens bedömning och behandlingsplan med samordnat stöd för att individer ska kunna få möjligheter att medverka i arbetslivsinriktad rehabilitering.

– Mitt uppdrag i projektet är att processleda chefsnätverket utifrån deras gemensamma utmaningar och beslut. Chefsnätverket startades upp i februari i år och består av representanter från förbundets medlemmar. Syftet med nätverket är att skapa utrymme för cheferna att ha en dialog kring problem, utmaningar och att jobba med lösningar när det gäller sjukskrivna personer som behöver samordnad rehabilitering. För de flesta individer fungerar ordinarie strukturer, men vi behöver utveckla samordningen för de personer som behöver samordnat stöd i sin rehabilitering till arbete eller studier.

Vad händer just nu i ditt uppdrag?

– Just nu åker jag runt och intervjuar de som är med i chefsnätverket för att fånga upp generella utmaningar och förslag på lösningar. Men det kan även handla om specifika områden eller frågor som man lyfter upp som t ex. från senaste chefsgruppsmötet kring intyg, att man behöver tydliggöra de olika intygen som behövs från de olika parterna, när de behövs, innehåll osv. så att inte intygen i sig blir ett hinder för individen. När jag intervjuat alla parter, så kommer det att mynna ut i ett underlag till chefsnätverket att ta ställning till och besluta om kommande steg i arbetet. 

Vilka utmaningar ser du?

– Utifrån min erfarenhet, så ser jag inga specifika utmaningar kring själva uppdraget. Sedan uppstår det alltid utmaningar när man ska samlas kring något och göra något gemensamt, men det gäller ju att hitta något konkret som man kan börja titta på och som förbättrar för alla parterna, men framförallt för individen! Och den största utmaningen, som vi redan känner till, är att jobba med individen i centrum. Trappstegsmodellerna fungerar inte. Jag tycker att det är bra att Samordningsförbundet har ett chefsnätverk där gemensamma beslut kan tas. Sedan blir utmaningen för cheferna hos respektive part att nå ut till sina medarbetare, så att de ska få kunskap och förstå varför saker behöver göras på ett visst sätt. En processledare kan stötta det arbetet med till exempel underlag.

Vad hoppas du mest av allt på?

– Att man beslutar om att jobba samordnat på riktigt, med individen i centrum. Och att det konkreta utvecklingsarbete som görs resulterar i något hållbart över tid. Inte bara att man testar lite här och där utan att man hela tiden jobbar med förbättringar, följer upp och utvärderar.

Läs mer om Alternativ till sjukskrivning.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content