Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Alternativ till sjukskrivning

Alternativ till sjukskrivning handlar om att arbeta fram ett nytt lokalt arbetssätt inom sjuk- och rehabiliteringsprocessen. Kopplat till detta är även ett chefsnätverk och en koordinator inom primärvård.

Individer med komplexa behov sjukskrivs ibland på fel grunder vilket får som konsekvens att de bollas runt och hamnar i onödiga väntetider och utanförskap. Det finns alternativ och komplement till sjukskrivning som hjälper individen i sin rehabilitering, men professionella behöver kunskap och kontaktvägar för att hitta rätt.

Alternativ till sjukskrivning handlar om att arbeta fram ett nytt lokalt arbetssätt inom sjuk och rehabiliteringsprocessen. Mål och syfte är att förbättra samordningen av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen samt att samarbetet och den förbättrade processen hålls i och blir långsiktigt hållbar. Detta för att personer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering ska få rätt stöd och förbättrad sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Kopplat till denna process är chefsnätverket och en koordinator med uppdrag att jobba i primärvården kopplat till samtliga 12 vårdcentraler i Södertälje

Chefsnätverk 

Ett dialogforum för chefer och verksamhetsledare i primärvård och psykiatrin, hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Södertälje kommun. Syftet med nätverket är att förbättra samordningen av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen runt individen, och att arbeta gemensamt för att förhindra eller förkorta onödig tid i sjukskrivning. Nätverket leds av Försäkringskassan i samverkan med samordningsförbundet i Södertälje. Vi träffas digitalt två gånger per år. Kontakta förbundschef Micaela Magnusson om du är intresserad av att delta.

Koordinator med samordnande uppdrag inom primärvård

Förbundet finansierar samverkan med primärvården i Södertälje kopplat till det Myndighetsgemensamma teamet (MGT) och Alternativ till sjukskrivning.

Luliana Haddad, representant från Region Stockholm, har nyligen rekryterats som koordinator med utökat uppdrag för att möjliggöra stöd till fler patienter, men även till vårdcentraler i kontakt med myndigheter och andra aktörer. Det utökade uppdraget innebär ett koordinerande uppdrag även för målgruppen med lite mer långvarig problematik. Resursen ska fungera stödjande för alla vårdcentraler samt ingå i det myndighetsgemensamma teamet och Alternativ till sjukskrivning.

 

Print

Kontakt

Micaela Magnusson

Förbundschef

Luliana Haddad

Koordinator och representant för Region Stockholm

Skip to content