Alternativ till sjukskrivning

Ett nätverk för chefer som tillsammans utvecklar den lokala samverkan kring sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen.

Individer med komplexa behov sjukskrivs ibland på fel grunder vilket får som konsekvens att de bollas runt och hamnar i onödiga väntetider och utanförskap. Det finns alternativ och komplement till sjukskrivning som hjälper individen i sin rehabilitering, men professionella behöver kunskap och kontaktvägar för att hitta rätt.

”Alternativ till sjukskrivning” är ett dialogforum för chefer och verksamhetsledare i primärvård och psykiatrin, hos Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Södertälje kommun. Syftet med nätverket är att förbättra samordningen av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen runt individen, och att arbeta gemensamt för att förhindra eller förkorta onödig tid i sjukskrivning.

Nätverket leds av Försäkringskassan i samverkan med samordningsförbundet i Södertälje. Vi träffas digitalt 2 gånger per år. Kontakta oss om du är intresserad av att delta!

Print

Kontakt

Micaela Magnusson

Förbundschef