Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Kunskapsdialog gällande Unga som varken arbetar eller studerar planeras om

Samordningsförbundet har under en tid försökt anordna en fysisk kunskapsdialog för att möjliggöra informations- och kunskapsutbyte mellan olika verksamheter som arbetar med gruppen unga (16 – 29 år) i Södertälje.

Kunskapsdialogen kommer genomföras i flera steg där första steget är ett webbinarium med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) den 11 september (inbjudan) och nästa steg är en fysisk konferens under våren 2021 för nätverkande och kunskapspåfyllnad.

MUCF har i uppdrag att stödja kommuner och regioner i arbetet med UVAS. Syftet är att effektivt och samordnat hjälpa unga till studier eller arbete. MUCF har nyligen fått utökat regeringsuppdrag om att utveckla ett samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content