Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Kunskapsdialog om UVAS 20 mars: Berättelsen om de ”unga som varken arbetar eller studerar” UVAS i Södertälje

Kunskapsdialogen handlar om att skapa en gemensam plattform för bättre förutsättningar i det fortsatta arbetet med behovsgruppen, UVAS.

Micaela Magnusson, utvecklingsledare på Samordningsförbundet beskriver kunskapsdialogen så här:

– Vi behöver ha en gemensam förståelse för vilka de är, de vi kallar för UVAS. Och genom Samordningsförbundet har vi möjligheten att lyfta och förmedla en helhetssyn på de ungas behov utifrån ett lokalt perspektiv. Vi vill göra deras röster hörda. Därför har vi valt att samla berättelser om hur det är att vara ung i Södertälje och hur unga själva ser på sin livssituation och framtid, men också undersöka vad unga behöver av samhället. I det arbetet har vi involverat Oskar Lundgren, som har ett arbetssätt och tänk som passar väldigt bra för uppdraget!

Oskar Lundgren är utbildad industridesigner. Han har valt att arbeta med design på ett nytt sätt, utifrån människor och platser för att skapa nya gemenskaper, berättelser och ägandeskap. Oskar arbetar utforskande med utgångspunkt i de ungas verkliga behov, upplevelser och platser genom att samla information och historier från unga i Södertälje.
–  På konferensen vill jag förmedla och gestalta gruppen, som den är, utifrån dess olikheter och likheter för att skapa en känsla av ett förhöjt ansvar för alla som arbetar och möter gruppen. Jag vill förmedla en historia som ligger bortanför den här stämpeln UVAS, att ge en annan känsla, förklarar Oskar.

Vad är din förhoppning kring kunskapsdialogen?

– Jag hoppas att alla som deltar på konferensen tillsammans kan bygga en känsla av ett Vi.

Oskar berättar att konferensen kommer att bestå av olika inslag för att skapa delaktighet och en fin dynamik för alla som deltar. Det kommer att bli spännande att bygga en historia som ska gestaltas i den här formen, på en konferens. Mer vill han inte avslöja.

Något som Oskar hittills tycker har varit utmärkande under kartläggningens gång, är det stora engagemanget som finns för de unga i Södertälje och det viktiga arbetet som görs. Så här säger han om det:

–  Jag har besökt väldigt många olika verksamheter och träffat superengagerade människor som arbetar med unga på olika sätt. Och ju längre våra samtal hållit på och de kommer in på specifika upplevelser, så märker en hur de påminner sig själva om det viktiga arbete de gör. Det, hoppas jag också blir en del av behållningen från konferensen.


Arbetar du med behovsgruppen i Södertälje och önskar delta på konferensen? Klicka här för närmare information.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content