Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Resultat: Regeringsuppdraget ökad upptäckt av våld

Samordningsförbundet i Södertälje har som ett av sju förbund arbetat med regeringsuppdraget att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld i pilotprojektet Stoppa Våldet inom ramen för NNS, Nationella Nätverket för samordningsförbund. Bland annat har sju frågor om våld rutinmässigt ställts till deltagare i MIA Vidare Södertälje och Alis.

Frågorna om våld har ställts 221 gånger under en tvåårsperiod. Över hälften av de som fått frågor om våld har svarat att de blivit utsatta eller utsatt någon för våld.

Majoriteten av deltagare har aldrig tidigare fått frågor om våld

Resultatet i Södertälje överensstämmer väl med det samlade resultatet nationellt. En närmare kartläggning visar också att kvinnor i hela MIA Vidare-projektet får frågor om våld i högre utsträckning än vad män får, för MIA Vidare Södertälje innebär detta att 63% av kvinnorna har fått frågorna och 48% av männen. Könsskillnaden återfinns även bland de deltagare som fått frågan tidigare av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunens verksamheter, vården eller någon annan. Kartläggningen visar även att majoriteten (64%) av deltagare, oavsett kön, aldrig fått frågor om våld i nära relation tidigare. Fokusgrupper med personal som ingått i projektet visar bland annat att det underlättar att använda sig av en metod för att ställa frågor om våld.

Nationellt resultat från pilotprojektet Stoppa Våldet.

     


Du kan läsa mer om arbetet i Samordningsförbundets rapport, Regeringsuppdraget Ökad upptäckt av våld och inom kort publiceras även en rapport om att ställa sju frågor om våld med fokus på MIA Vidare och Alis på sfris.se. Redan nu kan du ta del av de 7 lärdomar från studien (MIA Vidare och Alis om sju frågor om våld).

Slutredovisning av pilotprojektet Stoppa Våldet publiceras på nnsfinsam.se här i början av året. Redan nu kan du ta del av statistik och erfarenheter på nnsfinsam.se.

Samordningsförbundet fortsätter vidare med arbetet kring våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck.

 

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content