Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Sommarhälsning från Samordningsförbundet i Södertälje

Våren har bland annat inneburit förarbete och uppstart av de nya ESF-finansierade och länsgemensamma projekten Lumena och Conecto. Södertäljes delprojektet bygger vidare på Alis och stöd kommer ges till personer från 18 år och uppåt genom mentorskap och IPS. Vi ser med spänning fram emot den arbetsgivarkoordinator som kommer finnas kopplad till projektet. Projektet är till stora delar i gång genom Alis, och från och med september förväntas alla vara på plats och också kunna ta emot personer över 30 år.

Uppdraget med koordinator inom primärvården är uppstartat och vi är förväntansfulla inför vad detta försök i arbetet med förbättrad sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess kan bidra till. Koordinatorn, Luliana, är också kopplad till det myndighetsgemensamma teamet.

Som vanligt har vi genomfört ett flertal samverkansdialoger, i vår har fokus varit unga genom våra samarbeten med MUCF och Nationell samordnare för Agenda 2030. Vi har sett vilket stort engagemang för samverkan som finns i Södertälje och ser fram emot att fortsätta arbetet till hösten

Vid årsskiftet fick förbundet en i stora delar ny styrelse, internt fokus har därför varit att skapa en gemensam förståelse för uppdraget inom FINSAM.

Trevlig sommar och tack för gott samarbete!

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content