Samordningsförbundet i Södertälje logotyp

Avancerad sökning

Utvärdering: Arbetsträning i arbetsintegrerande sociala företag inom MIA Vidare

Vi har tillsammans med Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem tittat närmare på en av insatserna i MIA Vidare som handlar om arbetsträning i arbetsintegrerande sociala företag (ASF) med hjälp av företaget Oxford Research.

Utvärderingen visar att arbetsträningen på ASF i stora drag har bedrivits på ett effektivt sätt och varit anpassat till projektets mål och deltagarnas behov. Arbetsträning bidrar positivt till stegförflyttning närmare arbetsmarknaden.

Micaela Magnusson, förbundschef kommenterar resultatet så här:

Arbetsträningen i MIA Vidare är en av flera insatser, som bidrar till deltagarnas positiva stegförflyttningar. Utvärderingen bekräftar att arbetsträning ger effekt och har fungerat förrehabiliterande utifrån deltagarnas behov. Det skulle vara intressant att ta resultaten vidare och jämföra insatser och aktiviteter i MIA: IPS, Boston, arbetsträning. Särskilt intressant är att titta på kombinationen av insatserna, vilket är hela tanken med MIA – att kombinera och erbjuda parallella insatser för stegförflyttning.

Vad händer här näst?

Nu närmast kommer vi att ta upp utvärderingen i styrgruppen och diskutera resultaten och se hur vi använder det i vårt fortsatta arbete.


Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Skip to content