Skyddsvärnets webbinarium: Unga i kriminiella gäng

Allt fler unga dras in i kriminella gäng och våldet i samhället ökar. Hur blir barn och unga delaktiga i kriminella nätverk? Fredrik Gårdare, expert på gängkriminalitet, föreläste på Skyddsvärnets webbinarium den 22 november. Nedan hittar du en länk till inspelningen på YouTube. Webbinarium: Unga kriminella i gäng  

NCK:s senaste nummer av ”Att arbeta mot våld”

Magasinet ”Att arbeta mot våld” har tagits fram av Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) och vänder sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter våldsutsatta. Magasinet som hittills har kommit ut i fyra nummer med olika teman har producerats inom ramen för ett flerårigt regeringsuppdrag om utvecklingsmedel och nationellt kompetensstöd som NCK genomför i samverkan […]

Förbundets senaste Nyhetsbrev!

I senaste nyhetsbrevet uppmärksammar vi internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor som instiftades av FN:s generalförsamling år 1999. Dagen har fått namnet Orange Day och FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Den 21-25 november arrangerar Södertälje kommun tillsammans med Samordningsförbundet med flera Södertälje mot våld och förtryck – […]

Intervju med Alis och deras arbete med 7 frågor om våld

Therese Erikstam och Karin Karlberg arbetar båda på enheten för arbetsrehabilitering (Alis). Therese som mentor och Karin som projektledare. Alis är en förbundsfinansierad insats och riktar sig till unga personer med behov av extra stöd för att få ett arbete eller påbörja studier. ”Våga ställa frågorna!” Vill ni berätta om ert arbete med ökad upptäckt […]

Underlag från den årliga planeringsdagen

Den 21 oktober träffades förbundets styrelse och beredningsgrupp för att planera verksamheten för 2023. Förbundet har bland annat tagit fram ett nytt förslag till verksamhetsplan som presenterades och diskuterades. Förbundet vill tacka alla som deltog för ert engagemang och kloka inspel! Dagen inleddes med en föreläsning av författaren Freddot Carlsson Andersson, som efter flera år […]

Populärversionen av MIAs slutrapport är här!

Nu kan du ta del av populärversionen av MIAs slutrapport. På 54 sidor har projektet samlat deltagarröster, fakta och idéer att inspireras av och föra vidare. MIAs syfte har varit att utveckla samverkan, metoder och arbetssätt i hela Stockholm Län – allt för att stötta målgrupper som står långt från arbetsmarknaden. Tjugoen kommuner har varit […]

Södertälje mot våld och förtryck – en vecka fri från våld

Den 21-25 november arrangerar Södertälje kommun tillsammans med Samordningsförbundet med flera Södertälje mot våld och förtryck – en vecka fri från våld. Veckan återkommer årligen och har sitt ursprung i FN:s internationella dag, Orange Day 25 november, då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Fokus för veckan i Södertälje […]

MIA Vidare sprider vidare – projektet delar med sig av sina framgångsfaktorer

Varmt välkommen till MIAs digitala spridningsseminarier! MIA som under flera år varit Sveriges största socialfondsprojekt går i mål december 2022. Under tre digitala spridningsseminarier berättar MIA om projektets framgångsfaktorer. Om hur människor tar plats på arbetsmarknaden med hjälp av deltagarinflytande, samverkan och aktivt arbete med jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet. Men även om vad som mer […]

Utvärderingsrapport: Myndighetsgemensamt team (MGT)

Under våren 2021 startades ett myndighetsgemensamt team (MGT) med stöd av Samordningsförbundet Södertälje. Syftet var att utarbeta och pröva en form av samverkan som skulle fungera som ett komplement när ordinarie samverkansalternativ för att få människor närmare arbetsmarknaden är prövade och inte fungerar eller räcker till. Under perioden 1 september 2021 till sista augusti 2022 […]

Bildspel från kunskapsdag och utbildning i BIP-implementering

Samordningsförbundet i Södertälje bjöd in till en gemensam kunskapsdag i BIP för våra medlemmar den 19 september. Kunskapsdagen är steg två i implementeringen av BIP som medlemmarna i Samordningsförbundet beslutat om att införa i Södertälje. Den 10 oktober hölls även en utbildning i BIP. Nedan hittar du bildspel och arbetsmaterial från både kunskapsdag och utbildning […]