Intervju med Luliana Haddad, ny koordinator med samordnande uppdrag inom primärvården

Förbundet kommer att finansiera samverkan med primärvården i Södertälje kopplat till de förbundsfinansierade insatserna Myndighetsgemensamma teamet (MGT) och Alternativ till sjukskrivning. Luliana Haddad representant från Region Stockholm har nyligen rekryterats som koordinator med utökat uppdrag för att möjliggöra stöd till fler patienter, men även till vårdcentraler i kontakt med myndigheter och andra aktörer. Det utökade […]

Bildspel MUCF workshop 3

Den 8 september höll MUCF tillsammans med Samordningsförbundet Södertälje den tredje träffen i workshopserien som syftar till att stärka samverkan kring unga som varken arbetar eller studerar i Södertälje.  Temat för förmiddagen var att skapa strukturer för långsiktig och hållbar strategisk samverkan kring unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) i Södertälje. Fokus låg på […]

Suicidpreventiva dagen 10 september

På söndag den 10 september är det Suicidpreventiva dagen och i samband med denna viktiga dag vill vi uppmärksamma de som på olika sätt sprider information om psykisk ohälsa och självmord och arbetar för främjandet av psykiskt välbefinnande. Mind: Mind stödjer människor som har tankar på självmord och driver Självmordslinjen, de nås dygnet runt på […]

Höstens första nyhetsbrev!

I höstens första nyhetsbrev kan du läsa om kommande aktiviteter både lokalt i Södertälje, men även för Lumena och Conecto. Du får även lära känna vår nya utvecklingsledare Ingrid lite mer i en intervju. Trevlig läsning! Läs nyhetsbrev (länk)

Intervju med förbundets nya utvecklingsledare Ingrid Sörman

Hej Ingrid! Vem är du, berätta lite kort om dig själv? Jag är 37 år, har två barn, sambo och bor i Huddinge. Jag har under min barndom bott både i Sverige, Frankrike och Södertälje samt gått i skola och universitet utomlands. Jag är utbildad Kulturgeograf vid Umeå Universitet. På fritiden tycker jag mycket om […]

Läs senaste nyhetsbrevet!

Sista nyhetsbrevet innan sommaren innehåller bland annat sommarhälsning från förbundschefen och information om höstens seminarier. Trevlig läsning och glad sommar! Läs nyhetsbrev (länk)

Sommarhälsning från Samordningsförbundet i Södertälje

Våren har bland annat inneburit förarbete och uppstart av de nya ESF-finansierade och länsgemensamma projekten Lumena och Conecto. Södertäljes delprojektet bygger vidare på Alis och stöd kommer ges till personer från 18 år och uppåt genom mentorskap och IPS. Vi ser med spänning fram emot den arbetsgivarkoordinator som kommer finnas kopplad till projektet. Projektet är […]

Planeringsdag med styrelse och beredningsgrupp 2 juni

I fredags hade förbundet en kreativ planeringsdag tillsammans med styrelse och beredningsgrupp. Förbundshatten var på och vi rasslade med våra kedjor för att se samverkanskopplingar. Vi jobbade även med projektprocessen från ax till limpa utifrån våra olika roller i förbundet och fick syn på oss själva, varandra och möjliga styrkedjor. Tack alla för ert engagemang! […]

Inbjudan slutkonferens Demokratikompassen

Välkommen till slutkonferens för MUCF-projektet Demokratikompassen tillsammans med Verdandi. En digital konferens om projekt för ungas ökade inflytande i den lokala demokratin. Sedan september 2022 har Verdandi drivit MUCF-projektet Demokratikompassen som syftar till att öka ungas möjligheter till delaktighet och inflytande i den lokala demokratin. Projektet har särskilt riktat sig till unga mellan 16-29 år […]

Läs förbundets senaste nyhetsbrev!

Nu innan sommaren erbjuds en rad spännande föreläsningar under ramen för Conecto och Lumena. Under Seminarier hittar du mer information kring aktiviteterna. Vår årsredovisning för 2022 finns nu även att ta del av. I slutet av nyhetsbrevet har vi även länkat till två viktiga rapporter som Inspektionen för socialförsäkringen respektive Jämställdhetsmyndigheten nyligen publicerat. Nyhetsbrev från […]